Chúng em xây dựng quê hương – Hình Đặng Đức Cường

Người bắn chết thiếu niên da đen ở Florida trắng án

Một bồi thẩm đoàn trong bang Florida Hoa Kỳ đã tha bổng nghi can George Zimmerman trong vụ xử ông này bắn chết một thiếu niên da đen hồi năm ngoái. Bồi thẩm đoàn gồm 6 phụ nữ gần khya thứ Bảy đã tha bổng cho ông Zimmerman trong tất cả các tội danh gán … Tiếp tục đọc