Bộ chánh trị Việt cộng cướp đất giết dân ở Văn Giang

Văn Giang: ‘Cưỡng chế trái luật’

Văn Giang: ‘Cưỡng chế trái luật’ Cập nhật: 09:37 GMT – thứ năm, 26 tháng 4, 2012 Báo Người Cao tuổi chất vấn tính pháp lý của việc cưỡng chế đất cho dự án vì mục đích sinh lời Một tờ báo trong nước đã trở thành cơ quan ngôn luận duy nhất thách thức vụ … Tiếp tục đọc