OK: Sản phẩm văn hóa vĩ đại nhất của nước Mỹ

OK: Sản phẩm văn hóa vĩ đại nhất của nước Mỹ Không ai có thể ngờ một từ xuất phát từ một trò đùa đã trở thành một sản phẩm vĩ đại nhất của nước Mỹ, vì nó phản ánh văn hóa, tư duy của dân Mỹ, và trên thế giới không ai không dùng … Tiếp tục đọc

Web Quảng Ngãi Nghĩa Thục bị đánh sập

Từ 6 giờ sang nay trang wev Quảng Ngãi Nghĩa Thục bị Việt cộng đánh sụp. Như thế trong vòng hai năm bị đánh sụp ba lần. Nhưng lần nào cũng vậy bằng mọi cách ban biên tập làm lại càng sớm càng tốt. Chúng tôi xin lỗi độc giả ngảy nay không có trang … Tiếp tục đọc