Thư ngỏ của 489 tướng lĩnh và các quan chức Mỹ ủng hộ Biden làm Tổng thống

Thư ngỏ của 489 tướng lĩnh và các quan chức Mỹ ủng hộ Biden làm Tổng thống Chúng tôi là 489 tướng lĩnh, đô đốc, các sĩ quan cao cấp NCO, các đại sứ và các quan chức An ninh Quốc gia Dân sự cao cấp đã về hưu, ủng hộ Joe Biden làm Tổng … Tiếp tục đọc