AP: TT Trump muốn lập lại lịch sử trong một năm rất khác so với 2016

AP: TT Trump muốn lập lại lịch sử trong một năm rất khác so với 2016 18/07/2020 AP Tư liệu: Ảnh ghép, bên trái là cựu Phó Tổng Thống Joe Biden, chụp ngày 12/3/2020. Bên phải, Tổng Thống Donald Trump chụp ngày 5/4/2020. (AP Photo, File) Chia sẻ Xem bình luận Có nhiều lý do … Tiếp tục đọc

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Địa Đàng Hạnh Phúc