CHA CŨNG CHẾT VỚi CON – Truyện ngắn của Nguyễn Liệu

CHA CŨNG CHẾT VỚi CON – Truyện ngắn của Nguyễn Liệu Tưởng nhớ đến cha tôi  Bị nhốt đến ngày thứ sáu, ông Cửu vẫn không ăn uống được. Tối hôm đó mới vừa ăn cơm xong, một toán độ mười người ào ào vào nhà ông, mời ông ra cơ quan cách mạng. Ngạc … Tiếp tục đọc