Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Thu Hà Diễn Ngâm Phần 58 – Lu Hà

Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Thu Hà Diễn Ngâm Phần 58 Hồng Nhan Bạc Mệnh (4)   Thật là hồi hộp, tôi nín thở lắng nghe Thu Hà diễn ngâm video số 4 bài thơ dài như một bản trường bi ai ca của tôi. Tôi viết hoàn toàn bằng lục bát, bằng hơi … Tiếp tục đọc