Cuộc chiến 1979: Mạc Ngôn nhìn người Trung Quốc như nạn nhân

Cuộc chiến 1979: Mạc Ngôn nhìn người Trung Quốc như nạn nhân Nguyễn An NamViết từ Sài Gòn 19 tháng 2 2019 Chia sẻ trên Facebook Chia sẻ trên Messenger Chia sẻ trên Twitter Chia sẻ trên Email Chia sẻ Lịch sử cuộc chiến chống Trung Quốc xâm phạm biên giới phía Bắc năm 1979 … Tiếp tục đọc

Nguyen Lạc – TRẢ LỜI BÀI “THƯA CHUYỆN CÙNG BẠN ĐỌC…” Của Đặng Xuân Xuyến

Nguyên Lạc TRẢ LỜI BÀI “THƯA CHUYỆN CÙNG BẠN ĐỌC…” Của Đặng Xuân Xuyến . DẪN NHẬP Tôi xin dùng những lời của ông Đặng Xuân Xuyến (chữ nghiêng) sửa đổi vài chữ cho hợp (chữ đứng) để làm lời nói đầu và vài phần cuối bài: “Tôi không có ý định “trả lời ông … Tiếp tục đọc