Lái Máy Bay  – Bài của Nguyễn Liệu

 Lái Máy Bay                     . Con học lái máy bay,  Ba.   Kim-Sơn, đứa con út của tôi báo một quyết định. Thực hả. Tuyệt!  Con báo cho Anh Hoa biết chưa ? Chính Anh Hoa khuyến khích con. Tuyệt, con nhỏ thông minh dễ thương … Tiếp tục đọc