Đốt sách giết trò: từ Tần Thủy Hoàng đến Mao

Đốt sách giết trò: từ Tần Thủy Hoàng đến Mao Carrie GracieBBC News, Bắc Kinh 7 giờ trước Chia sẻ trên Facebook Chia sẻ trên Twitter Chia sẻ trên Messenger Chia sẻ trên Email Chia sẻ Bản quyền hình ảnhGETTY IMAGES Nơi yên nghỉ của Mao Trạch Đông và Tần Thuỷ Hoàng đế với đội … Tiếp tục đọc