CÔNG THÀNH THÂN THOÁI – Chu Vương Miện

CÔNG THÀNH THÂN THOÁI cvm – tham ở lại o bay đầu cũng mất chức đi đày làm phu phen nơi quan ải lời cổ nhân đã dậy o sai ? – ngươi sinh bắc tử nam người sinh nam tử bắc có người đầu ở trên bụng trên đít có người đít trên đầu … Tiếp tục đọc