Trường Thi Bình Định và Sĩ Tử Quảng Ngãi (phần 2 và hết ) – Đào Đức Chương

IV – GÓP VÀO ĐẤT NƯỚC Điều đáng nói là trường thi Bình Định đã đóng góp cho đất nước những anh hùng cứu nước, những nhân tài, những bậc đại khoa. 1 – Ứng nghĩa Cần Vương: Các thủ lãnh của Phong trào Cần Vương (1885) ở các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú … Tiếp tục đọc

KHÓC – CƯỜI – Hình Đặng Đức Cường

Việt Nam ‘treo’ TPP, Trung Quốc có cứu Hà Nội?

Việt Nam ‘treo’ TPP, Trung Quốc có cứu Hà Nội? 29.09.2016 Phạm Chí Dũng 0:03:08 0:00:00/0:03:08 ▶  Đường dẫn trực tiếp  Chia sẻ Print Xem bình luận Tháng Chín năm 2016, kỷ niệm một năm từ lúc Bộ Công thương hồ hởi loan báo “Việt Nam đã hoàn tất đàm phán song phương về TPP”, … Tiếp tục đọc