Giới thiệu tác phẩm Chiến Tranh và Hòa Bình Việt Nam.

Giới thiệu tác phẩm Chiến Tranh và Hòa Bình Việt Nam.   Nguyễn Quang   Kỷ niệm một năm tỵ nạn chính trị tại Đức quốc, thật tuyệt vời khi chúng tôi có được khoảng thời gian thỏa mái để viết không phải bị dòm ngó theo dõi, bị gọi làm việc với công an … Tiếp tục đọc