Quyết định của Anh rời khỏi EU gây hậu quả sâu rộng

Quyết định của Anh rời khỏi EU gây hậu quả sâu rộng 24.06.2016 Nhân viên làm việc tại một trung tâm chứng khoán ở Đức đang theo dõi tin tức về Brexit khi Thủ tướng Anh loan báo việc từ chức ngày 24/6/2016. Chia sẻ Riêng lần này, sự khoa trương của giới truyền thông trùng … Tiếp tục đọc