Hình ảnh quê hương và những câu thơ ca dao

Hình ảnh quê hương và những câu thơ ca dao  Cho em trở lại đường xưa Để em tìm lại gốc dừa cạnh ao Lời anh âu yếm chiều nào Thoảng vang trong gió rì rào chớm thu  Ðất Quảng nam chưa mưa đã thấm  Rượu Hồng Ðào chưa uống đã say  Bạn về đừng ngủ gác tay  … Tiếp tục đọc

Qua Đẹp Và Công Phu

QUA’  DEP va CONG PHU ! 年年有余! 有爱的日子 翩翩起舞 祝你盘满钵满 双龙戏珠

Lá thư ngày trước – Thơ Vũ Hoàng Chương

Lá thư ngày trước Yêu một khắc để mang sầu trọn kiếp Tình mười năm còn lại mấy tờ thư Mộng bâng quơ hò hẹn cũng là hư Niềm son sắt ngậm ngùi duyên mỏng mảnh Rượu chẳng ấm mưa hoài chăn chiếu lạnh Chút hơi tàn leo lét ngọn đèn khuya Giấc cô miên … Tiếp tục đọc