Suối nguồn tội ác

Suối nguồn tội ác Ivan Krylov * Trần Quốc Việt (Danlambao) dịch – Dưới cõi âm phủ mờ mịt, hai tội nhân xuất hiện ngay cùng một lúc trước các pháp quan để chịu cực hình. Một người là tên cướp đường, lúc sinh thời thường chặn người đòi tiền mãi lộ, rồi cuối cùng … Tiếp tục đọc

KHỈ CHÓ NGƯỜI Truyện ngắn Chu Vương Miện

KHỈ CHÓ & NGƯỜI Truyện ngắn Chu Vương Miện * Nhà văn Mỹ thì có tác phẩm truyện dài “ Của Chuột va Người “ ở Việt Nam thì có Họa sĩ Âu NhưThuy với bưc tranh Người và Chó được huy chương Bac , chúng tôi không dám mon men đến cac vị nói … Tiếp tục đọc