Một Đoàn Thằng Ngọng – Thơ Lu Hà

Một Đoàn Thằng Ngọng   Một đoàn thằng ngọng đi đâu? Hoa Kỳ trái đắng tinh cầu chơi vơi Bồng bềnh xác chết muôn nơi Cô hồn than khóc đất trời thảm thương Ầm ầm sóng vỗ đại dương Nhân loài phỉ nhổ bất lương bầy đàn Sân bay nhốn nháo việt gian Lèo tèo … Tiếp tục đọc