Tự thiêu trước Dinh Độc Lập

(Theo BBC) Một người đã ‘tự thiêu’ trước Dinh Độc Lập (Thống nhất) tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng sớm ngày 23/5, theo báo trong nước nhưng cũng có tin nói hành động tự thiêu này là của một Phật tử vì ‘bức xúc với Trung Quốc’. BBC đã liên lạc với Công an … Tiếp tục đọc