Giáo sư Hoàng Tụy: Khai phá và hoàn thiện con người tự do

  Giáo sư Hoàng Tụy: Khai phá và hoàn thiện con người tự do (LĐ) Thư Hiên (thực hiện) – 12:0 PM, 05/02/2014 GS Hoàng Tụy. Ảnh: Lê Anh Dũng Trò chuyện với Lao Động Xuân Giáp Ngọ, GS Hoàng Tụy cho rằng, sau hàng thập niên đi lạc hướng, giờ đây giáo dục Việt Nam đã … Tiếp tục đọc

Lời cảm ơn từ Quỹ Nghiên cứu Biển đông

Lời cảm ơn từ Quỹ Nghiên cứu Biển đông bởi Trần Vinh Dự Gần một tháng trôi qua kể từ ngày kết thúc dự án thu thập chữ ký cho thư ngỏ gửi Liên Hiệp Quốc nhân sự kiện 40 năm ngày Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa của Việt Nam. Trong vòng 9 ngày, từ 11 tháng … Tiếp tục đọc