Nhìn tới năm 2014: Lo

bởi Nguyễn Hưng Quốc Nhìn lại năm 2013 vừa qua, đặc biệt ở xu hướng dân chủ hóa, người ta thấy buồn. Nhìn tới năm 2014 trước mặt, người ta lại thấy lo.Lo nhất ở cả hai khía cạnh: dân chủ và hòa bình. Ngay ở ngưỡng đầu năm đã thấy bao nhiêu là dấu hiệu … Tiếp tục đọc