NHỮNG VẦN THƠ THỜI CỔ ĐẠI – Thinh Quang

                             NHỮNG VẦN THƠ THỜI CỔ ĐẠI   Bài “Tình Nữ Tam Chương” (Tam Phong) chép trong Kinh Thi được giới Thi Ca thời cổ đại xem là một trong các bài cổ thi được nhân gian liệt vào hàng tuyệt tác.                            Tuyệt nữ kỳ xu                          Sĩ ngã u thành … Tiếp tục đọc