Ai có thể đánh bại được Cộng sản?

bởi Nguyễn Hưng Quốc Nhìn lại lịch sử tranh chấp giữa hai khối tư bản và Cộng sản trong gần suốt thế kỷ 20, nhận xét đầu tiên người ta có thể rút ra là: Không ai có thể đánh bại được Cộng sản. Nhận xét ấy được hỗ trợ bởi hai bằng chứng: Thứ nhất, … Tiếp tục đọc