Giải Nobel Kinh tế 2012 xuất phát từ một thuật toán đơn giản

Giải Nobel Kinh tế 2012 xuất phát từ một thuật toán đơn giản bởi Trần Vinh Dự   Giải Nobel kinh tế năm nay được trao cho hai nhà kinh tế nghiên cứu về một lĩnh vực khá lạ lẫm, nhưng không vì thế mà không thú vị. Lloyd S. Shapley và Alvin E. Roth  giải … Tiếp tục đọc