Đạo Đức thắng Tài Phiệt

Vừa rồi tổng thống Barack Obama ký sắc luật sửa đổi hệ thống bảo vệ sức khỏe cho người Mỹ. Rất ít người nghĩ rằng ở Hoa kỳ, nước giàu mạnh văn minh nhất thế giới, mà có đến 40 triệu người không có bảo hiểm sức khỏe ! Trong khi nhà ở xe cộ … Tiếp tục đọc