Chiếc Chiếu Hoa Cạp Điều

Chiếc Chiếu Hoa Cạp Điều Tác giả: Doãn Quốc Sỹ Quê tôi cách Hà Nội chừng 5 cây số. Khi cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ thì gia đình tôi tản cư lên Nhã Nam thuộc huyện Yên Thế, Bắc Giang. Đến năm 1948 khi cậu tôi từ Vĩnh Yên lên thăm chúng tôi lần … Tiếp tục đọc

Dạ Lý Phu Nhân truyện ngắn Doãn Quốc Sỹ

Doãn Quốc Sỹ Dạ Lý Phu Nhân Dạ Lý Phu Nhân Năm Giáp thân (1344) niên hiệu Thiệu phong thứ IV đời Trần Dụ Tông, tại kinh đô có mở hội xem hoa vào dịp lễ Nguyên Tiêu, nhà nào nhà nấy treo đèn kết hoa, cảnh tượng thực là rực rỡ, dân chúng tự … Tiếp tục đọc

Chiếc Chiếu Hoa Cạp Điều – Doãn Quốc Sỹ

Doãn Quốc Sỹ Chiếc Chiếu Hoa Cạp Điều Quê tôi cách Hà Nội chừng 5 cây số. Khi cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ thì gia đình tôi tản cư lên Nhã Nam thuộc huyện Yên Thế, Bắc Giang. Đến năm 1948 khi cậu tôi từ Vĩnh Yên lên thăm chúng tôi lần đầu … Tiếp tục đọc