Nguyễn Tường Tâm – Tiếp cận hậu cách mạng mùa xuân Ả-Rập

Nguyễn Tường Tâm – Tiếp cận hậu cách mạng mùa xuân Ả-Rập Nguyễn Tường Tâm Cách mạng Mùa Xuân Ả Rập xảy ra năm 2011 tại vài quốc gia Ả Rập đã gần như hoàn toàn bị người Việt quên lãng. Tin tức của những cơ quan truyền thông trong nước cũng như tiếng Việt … Tiếp tục đọc

Hãy cám ơn Trung Quốc

Hãy cám ơn Trung Quốc bởi Nguyễn Hưng Quốc Việc Trung Quốc mang giàn khoan HD-981 đến thăm dò dầu khí trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam vào đầu tháng 5 vừa qua gợi lên rất nhiều phẫn nộ từ dân chúng Việt Nam. Tuy nhiên, nhìn lại, tôi nghĩ, chúng ta nên cám … Tiếp tục đọc