Thông Báo CUỘC BIỂU TÌNH TRƯỚC LÃNH SỰ CỦA TRUNG CỘNG tại HAMBURG vào ngày 25. 06.2011

Thông Báo CUỘC BIỂU TÌNH TRƯỚC LÃNH SỰ CỦA TRUNG CỘNG tại HAMBURG vào ngày 25. 06.2011 Truc Lam Yen Tu Lich Su Viet Nam tới Nghiên hiển thị chi tiết 18:04 (11 giờ trước) CỘNG ÐỒNG NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CỘNG SẢN TẠI HAMBURG LÊN TIẾNG PHẢN ÐỐI TRUNG CỘNG VỀ HÀNH ÐỘNG VI … Tiếp tục đọc