THANH ÂM XƯA thơ HOATRAN

THANH ÂM XƯA HOATRAN Gởi tới người một điệu ca xoang Xưa có lần hát trong vườn Thuý Những câu hát đầy ma mị Thanh âm vỡ rạn đường về.Để, Thềm  hoang phế , màu rêu xanh cũ kỹ. Có ai lạnh một bờ mi? Sao Mai bên kia,sao Hôm bên ni. Cuộc phân ly … Tiếp tục đọc