đả lôi đàicao tiệm lyquần anh hội

đả lôi đài
cao tiệm ly
quần anh hội

[ 4 ]
chuvuongmien


nhà Tần thống nhất được lục quốc , chia ra lam 36 quận , trên có thứ sử , dưới có quận thú , toàn quyền xử lý đất nước , mặt phía tây đất Quan Trung thì giao cho đại tướng Chương Hàm , Đổng Ê và Tư Mã Hân , phía Nam miền Hoa bắc thì giao cho đại tướng Vương Bí [con của Vương Tiễn ] mặt bắc giao cho đại tướng Mông Điềm 80.000 quân vừa trấn ải vừa có công tác xây Vạn Lý Trường Thành chặn rợ Hung Nô , và Thái tử Phù Tô đi theo làm Đốc quân , Vương Tiễn đến tuổi hưu nhưng vì công vụ giữ lại làm hiệu trưởng trường Lục Quân học hiệu [ đào tạo sĩ quan ,cấm binh , kỵ binh …….] và giao cho Vương Ngao làm chủ nhiệm trường Võ Học Đa Hệ . Phân phó công việc đâu vào đó Tần thủy Hoàng đế bắt chước các vua đời trước đi tuần thú trên toàn lãnh thổ để tìm hiểu dân tình.

*
Thông Cáo của trường Võ Học Đa Hệ .
Trường thông báo cùng các tuyển sinh , có từ tuổi 18 trở lên , không phân biệt là dân Tần hay Sở hay Việt , được tự do ghi danh vào trường Võ Học Đa Hệ , thời gian học là 4 năm , tương đương với Cử nhân Võ , tốt nghiệp sẽ được bổ nhậm vào ngạch trật Đô Đầu , Đô Giám , và sẽ được cử đi toàn quốc làm công việc của Bộ Đầu và Cẩm y Vệ.

Read more
Thông Cáo của trường Võ Học Đa Hệ .
Trường thông báo cùng các tuyển sinh , có từ tuổi 18 trở lên , không phân biệt là dân Tần hay Sở hay Việt , được tự do ghi danh vào trường Võ Học Đa Hệ , thời gian học là 4 năm , tương đương với Cử nhân Võ , tốt nghiệp sẽ được bổ nhậm vào ngạch trật Đô Đầu , Đô Giám , và sẽ được cử đi toàn quốc làm công việc của Bộ Đầu và Cẩm y Vệ.song song vớii việc tuyển sinh , Trường Võ học cứ một năm hai lần vào mùa Xuân và mùa Thu mở Đả Lôi Đài để tuyển Võ Sư [ giúp việc cho các Quận Huyện ] . Ưu tiên cho những tuyển sinh nào :
1/Bụng to
2/Ăn nhiều
3/Uống rượu nhiều

*

Kiếm sư Lỗ câu Tiễn đi ngang qua chợ nước Yên thì thấy vua nứớc Yên tay bị tay gậy đang đứng xin ăn , Lỗ câu Tiễn bèn mời Cựu Hoàng vào trong quán Hoành Thắn mì . làm mỗi người một tô , vua Yên đói quá đòi tô mì ba dắt. ăn xong uống Hồng trà và ăn thêm mấy chiếc dào cháo quẩy . Hai người vừa ăn vừa trò chuyện , thấy tình cảnh vua Nước Yên quá khổ , Kiếm Sư Lỗ Câu Tiễn bèn mời về Kiếm đường của mình an dưỡng . Lúc hai người đi qua lối cổng chợ bên kia thì cũng gặp ngay vua Tề đang đứng ở đó làm cái công việc giống vua Yên vậy, :Lỗ Kiếm sư bèn mời hai Cựu Hoàng về nhà mình và phân phó như sau:

-Cuộc đời nó y như trò phương chèo , lúc thời đóng vua , lúc thời đóng thằng ăn cướp , lúc thời đóng vai thằng ở . chúng ta vừa là diễn viên , lại vừa là khán giả . gặp lúc nào diễn lúc đó . Công việc của hai cựu Hoàng cũng không lấy chi làm khó nhọc , một người làm cái chuyện thâu học phí võ sinh , điểm danh , kiểm tra quần áo và đai , còn một người lo về ẩm thực hậu cần gạo muối …… nhân viên nhà bếp thì có người để sai bảo . chớ không bắt hai cựu Hoàng phải làm , và mọi ngày như mọi ngày .

*
Trong nhà khách ở Hoàng Cung , khi không nhạc sĩ Cao Tiệm Ly cầm sáo trúc đánh một cái vào ngay đầu Tần thủy Hoàng giả , Vua giả bèn lấy tay nắm chặt ngay sáo trúc và dựt ra khỏi tay Cao Tiệm Ly , rồi nói:
-Ta chờ cái ngày này gần cả hai năm rồi?
-Vậy ngươi là Tần thủy Hoàng giả à ?
-Phải , ta chỉ là bộ đầu mà thôi?
-Ta vừa là sáo sĩ vừa là kiếm sĩ , mục đích vào đây tốn biệt bao nhiêu là vàng , mà cuối cùng chỉ đánh hụt vào Vua giả , chán quá.
-Khi tiên sinh đánh sáo trúc , thì vua Tần Thủy Hoàng đã bàn với Thừa tướng Lý Tư , tìm cách để giữ ngài trong cung [ giống như tù giam lỏng vậy] nên giả tiếng thích nghe đàn trúc nên cho người tới rước ngài vào cung để đàn cho hoàng thượng nghe , ngược lại thì cũng vừa đúng tâm nguyện của ngài là ngài nhập cung để có dịp thuận tiện thì ngài hành thích vua Tần trả thù cho Kinh Kha bạn của ngài.
Khi không tôi biến thành tên cai tù , ngày ngày nghe ngài thổi sáo trúc . mà thiệt là khổ , tôi có biết âm nhạc là cái gì đâu? chẳng qua là phải đóng vai vua Tần giả để ngày ngày nghe ngài thổi ống trúc. chế độ cung phụng cho ngài đúng là Vua coi ngài ngang thượng khách cơm ruợu ngày ba bữa đầy đủ , ngày ngày thấy ngài bỏ thêm chì vào ống trúc , tôi cũng đã cảnh giác , tuy nhiên ngài đã mù cả hai mắt , mà thường xuyên ngồi dưới nền nhà ? thì tầm đánh ra không cao ? với nũa tôi là cử nhân võ xuất thân ở trường Võ Học Đa hệ , thì chuyện đối phó với một người tàn tật như ngài thì chả có vấn đề gì khó khăn cả ?
-Ta yêu cầu huynh một điều , huynh có thể giúp ta được không?
-Cao tiên sinh cứ nói , nếu vãn bối làm đuợc sẽ làm ngay cho tiên sinh?
-Vậy xin Huynh ân huệ cho là đâm chết ta đi?
-Lệnh của Thừa tướng là phải cung dưỡng tiên sinh như là thượng khách , tuyệt đối tuân lệnh tiên sinh [ không được vô lễ .
-Ta càng sống , ta càng xâu hổ , làm mất niềm tin của quá nhiều người ?
-Tôi có một cách là giúp tiên sinh thoát khỏi chỗ này ? Vậy tiên sinh muốn về nơi nào ? thì tôi sẽ cho người đưa tiện sinh về . Tiên sinh nhập cung là tự nguyện , và tiên sinh không muốn ở nữa thì tiên sinh về . tự do mà .
*
đoàn long xa của vua Tần Thủy Hoàng vừa ngưng ở bên này sông Dịch Thủy biên giới tần Yên , thì khi không ở đâu một thích khách nhẩy ra , chặn đường , đòi hành thích vua Tần . Vua Tần bình tĩnh ngồi trong xe , nhìn thích khách đang đấu kiếm với hai Bộ Đầu ,
cách đấu rất là quyết liệt , lâu lâu thích khách dơ tay trái múa một chiêu trong hạc quyền và hai Bộ Đầu cũng múa đáp lễ một thức trong hạc quyền . Đô Đầu gia đóng vai Tần Thủy Hoàng nhẩy tung ra khỏi xe , dơ tay cho hai Bộ đầu nghỉ tay , đẻ mình đánh tiếp , vừa đánh vừa nháy mắt với tên thích khách , tên thích khách cũng nháy mắt lại . Rồi khi không trở đầu chạy mất .

*
Vua Yên nói :[ bao nhiêu tiền vàng , thời con ta Thái tử Đan , giao cho kiếm sĩ Kinh Kha hành thích Tần thủy Hoàng , còn lại một ít thì giao cho các hạ [ tức Cao tiệm Ly mở quán thịt chó để kiếm nhân tài ? ] Tiền hết đành phải đi ăn mày . bây giờ nhờ kiếm sư họ Lỗ mới ngày hai bữa ngồi đây .
Vua Tề nói : [ thì tôi cũng thế , bao nhiêu vàng đưa cho kiếm sĩ Cát Nhiếp đi chiêu mộ hào kiệt để hành thích Tần thủy Hoàng , tiền hết , cũng lại đi ăn mày . may quá gặp quí nhân phò trợ không thì cũng đói mà chết ?
Lỗ câu Tiễn nghe qua hai vua nói mà rất là buồn , rồi kiếm sư nói tiếp:
-Cái trường Võ Học đa hệ của Vương Ngao , nó toàn đào tạo ra những cử nhân võ học , lại mở Đả Lôi Đài . mục đích tìm toàn những người tài trong thiên hạ về làm Đô đầu, Đề hạt , Vệ Úy , lại ưu tiên cho những người bụng to [Ăên nhiều ] và Uống nhiều . bọn này tốt nghiệp và đi khắp nước . ngoài lương phạn của triều đình , bọn này sống nhờ cơm rượu của những nhà ái quốc [ phản Tần ] bao nhiêu tiền bạc biến thành rượu thịt để nuôi lũ này . , ở không ăn mãi núi cũng phải mòn . mà bọn này lại được phép của thừa tướng Ly Tư
cho phép ăn tục nói phét thả dàn , tha hồ mà chửi bới chế độ nhà Tần . ai chống Tần là bọn này tham gia ngay , đánh thì toàn đánh cuội ., toàn là Bộ đầu đánh với Cẩm y Vệ , có khác nào Công an đánh với Cảnh Sát, vua thì cũng toàn là vua giả ? bao nhiêu nhà sạt nghiệp , bao nhiêu bỏ của chạy lấy người ? bọn này vốn là võ sĩ . Đánh nhau là chuỵện dợt chơi cho vui, chả có ma nào chết ? bao nhiều tiền của vào mồm miệng chúng nó , ruọu uống xong đi đái cơm thịt thì biến thành phân , chỉ tội nghiệp cho cái bọn đần độn yêu nước mù quáng ?
Cao Tiêm Ly lên tiếng :
Cũng may về già chúng ta cũng còn một bến bờ là nhà của Kiếm sư Lỗ câu Tiễn là một nơi an dưỡng.
Kiếm sư Lỗ câu tiễn cười khà khà :
-Nhà này và cơm ruợu này , cũng là của Tần Vương Chính ban cho đó.


chuvuongmien

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: