THÍCH TRÍ QUANG LÀ AI ? – Kiêm Ái

 THÍCH TRÍ QUANG LÀ AI ?
 
Kiêm Ái
 
Tiến sĩ của đại học Đức như bà Thái Kim Lan, hay tiến sĩ của Pháp như ông Cao Huy Thuần hay Viên Giác Trần Tấn Hải, hoặc bác sĩ Ngô Thế Vinhv.v… là những bậc trí thức khoa bảng thứ thiệt và là những người cốgắng đem sở học của mình để binh vực Thích Trí Quang, chứng minh ThíchTrí Quang không phải là một cán bộ Việt Cọng mà là một nhà tu hành Phật Giáo, không phải hoạt động lật đổ chế độ Đệ Nhứt Cọng Hòa và ĐệNhị Cọng Hòa vì chính trị mà vì “bảo vệ Phật Giáo” bị đàn áp.
 
Tuy nhiên, “khôn chẳng qua lẽ, khỏe chẳng qua lời”; ông bà chúng ta đãdạy như vậy, do đó, muốn biết Thích Trí Quang là ai chúng ta, dù khoa bảng trí thức, dù dân ngu khu đen, dù có mấy bằng bác sĩ, tiến sĩ hay bằng tiểu học, lớp ba trường làng v.v… khi tìm hiểu một con người chúng ta nên dựa trên SỰ THẬT và đưa ra những HÀNH ĐỘNG của người đó để chứng minh thì dù trình độ nào, dù thời đại nào chúng ta cũng sẽ
biết được con người thật của kẻ đó, ở đây là Thích Trí Quang tục danh là Phạm Bồng.
        –Tổng Thống Ngô Đình Diệm có đàn áp Phật Giáo không?
 
Cuộc đấu tranh của nhóm sư sải Ấn Quang do Thích Trí Quang lãnh đạo với danh nghĩa PHẬT GIÁO BỊ ĐÀN ÁP. Trên thực tế, Phật Giáo có thật bị chế độ Đệ Nhứt Cọng Hòa do ông Ngô Đình Diệm lãnh đạo có đàn áp hay không? Nếu ai nói có, xin đưa ra một vài ví dụ điển hình, cụ thể.
Người ta thường nêu Dụ Số 10. Nhưng dụ số 10 do Bảo Đại ký từ năm 1950, trước khi ông Ngô Đình Diệm về nước chấp chính 4 năm. Vả lại, từ đầu chí cuối, Dụ số 10 không đề cập đến Phật Giáo một chữ nào, không cho Phật Giáo là một hiệp hội. Hơn nữa, dụ số 10 chỉ nói rằng Hội Truyền Giáo Công Giáo sẽ đề cập sau, và cho đến năm 1960, khi Vatican thiết lập hàng giáo phẫm Việt Nam, Hội truyền giáo Paris đương nhiên giải tán, các giám mục ngoại quốc phải từ chức. Dù đây là một “duyên cớ hết sức vô duyên” nhưng cũng không liên quan gì đến Phật Giáo.
Sau này, nhóm Thích Trí Quang muốn kiện tòan tổ chức với tên “Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất” (GHPGVNTH) chính phủ cũng không “nhúng tay vào”, vì “đó là việc nội bộ của tôn giáo đó”. Cái gọi là Giáo Họi Phật Giáo Việt Nam Thống Nhứt chỉ gồm có 8 đoàn thể tham gia, nhưng đám Thích Trí Quang cũng tiếm danh, tiếm của của tất cả mọi ngành Phật Giáo, độc tài hơn cả độc tài, dung bạo lực với đòng đạo, các trí thức Phật Giáo đừng nhăm mắt làm lơ nhé.
Hoa Kỳ cũng cố gắng chứng minh chế độ Tổng Thống Ngô Đình Diệm đàn áp Phật Giáo giúp Thích Trí Quang, yêu cầu Liên Hiệp Quốc (LHQ) ra nghị quyết lên án chế độ Ngô Đình Diệm (NĐD) đàn áp Phật Giáo (PG) nhưng cũng thất bại. “Thiệt vàng không sợ gì lửa”, chính phũ NĐD đã mời một phái đoàn LHQ qua VN, điều tra, với quyền hạn rộng rãi, muốn đi đâu, dù vào khám đường, muốn phỏng vấn ai, kể cả nhân viên chính phủ… đều được thỏa mản, chính phủ NĐD còn hứa nếu có sai phạm sẽ sửa chữa. Phái
đoàn LHQ gồm 7 đại diện các quốc gia Phật Giáo. Tuy nhiên, phái đoàn này đã chứng nhận chính phủ NĐD không đàn áp Phật Giáo, dù phúc trình này ra đời sau khi chính phủ Ngô Đình Diệm bị lật đổ. Đây là một điểm son cho chế độ Ngô Đình Diệm. Chế độ Ngô Đình Diệm cũng không cho một ân huệ nào cho Công Giáo trái lại đã buộc Công Giaq1o tuan thủ luật lệ Quốc Gia, đã thu hồi vườn Cao su Phú Thọ. Trái lại, trong 9 năm dưới quyền cai trị của chế độ NĐD số chùa mới tăng gấp đôi, số lớn tu sĩ PG được du học ngoại quốc do học bỗng của chính phủ. Do đó:
-Chế độ Ngô Đình Diệm không đàn áp Phật Giáo. Thích Trí Quang mượn cớ
“Ngô Đình Diệm đàn áp Phật Giáo” là vu khống.
Ai nói ngược lại, xin chứng minh bằng taì liệu, bằng vật chứng, nhân chứng.
Tại sao Thích Trí Quang đánh tráo bài “pháp thoại” đọc tại đài phát thanh Huế?
Trong cuộc họp  giữa Thích Trí Quang và ông Đại Biểu chính phủ, và ông tỉnh trưởng Thừa Thiên Huế, Thượng tọa Trí Quang đã đồng ý với 2 vị này một “pháp thoại” tuy vẫn có những phản đối chính phủ, nhưng với lời lẽ trang nhã, và giao cho 2 vị này một bản sao “làm bằng chứng”.
Nhưng sau khi hô hào Phật tử đến đài phát thanh Huế “để nghe pháp thoại về Phật Đản của thầy Thích Trí Quang” thì thầy đã “thay bằng bản pháp thoại khác, không giống như bản đã trao cho chính quyền, Giám đốc đài phát thanh không phát và xin có thì giờ để phối kiểm với chính quyền. Thế là hỗn loạn nổi lên, đưa đến cái chết của 9 trẻ em và khởi đầu cuộc đấu tranh “chống đàn áp Phật Giáo”. Với hành động này, Thích Trí Quang không phải là một nhà tu Phật Giáo mà là một cán bộ phá hoại, kẻ không cò liêm sỉ tối thiểu của một con người bình thường.
Thích Trí Quang đã tráo trở với chính quyền, phỉnh gạt Phật tử. Ai nói ngược lại xin chứng minh.
         Thượng tọa Thích Quảng Đức bị thiêu hay tự thiêu?
“Mấy trăm tăng ni kéo đến góc đường Phan Đình Phùng và Lê Văn Duyệt, vừa đi vừa tụng kinh rồi làm thành một vòng tròn, một chiếc xe hơi ngừng lại, hai nhà sư trẻ dìu một vị sư già xuống xe, đặt ngồi  giữa đường. Một vị sư trẻ khác dung một can xăng đổ từ trên đầu vị sư già đến thân thể, áo quần, chảy lan ra đất, sau đó  vị sư trẻ này bật lửa
châm từ áo quần vị sư già, lửa lan đến thân thể ông ta. Toàn thể tăng ni nhất loạt quỳ lạy vị sư đang bị đốt. Suốt nửa giờ bị thiêu đốt, nhưng vị sư già không có lấy một cử chỉ, dù là nhỏ nhặt tỏ ra đau đớn, cho đến khi ngã ra chết.”. Tất cả cơ quan truyền thông ngoại quốc đều được thông báo sự kiện này trước mấy giờ. Sự kiện nhà sư Thích Quảng Đức chết xảy ra giữa thanh thiên bạch nhựt. Vậy xin hỏi các khoa bảng, các người dạy sự thật, các nhà sư v.v…
          Thích Quảng Đức bị thiêu hay tự thiêu?
Câu trả lời sẽ được hậu thế xếp quý vị vào loại người nào. Hãy suy nghĩ kỹ càng trước khi quyết định.
Tại sao “Ấp Chiến Lược bị Dương Văn Minh ra lệnh dẹp bỏ trước tiên?
Ngày 2.11.1963, chính Dương Văn Minh đã ra lệnh dẹp bỏ tất cả Ấp Chiến Lược và tất cả các nhân viên xã ấp đều bị tấn công vì là “bọn Cần Lao” và họ không thể chống đỡ, chỉ mấy tuần sau, thấy bị phản đối quyết liệt, Dương Văn Minh mới cho tái sinh với tên “Ấp Tân Sinh”, đồng bào gọi mỉa mai là Ấp mới đẻ. Đây là một hành động tiếp tay cho VC rất đắc lực.
-Tại sao, khi đã giết 3 anh em họ Ngô, đã không có ai “đàn áp Phật Giáo” Thích Trí Quang còn tổ chức phản loạn ở Huế và Đà Nẵng, thiết lập sư đoàn Phật tử, trú đóng các chùa,  chứng tỏ Thích Trí Quang là nhà tu Phật Giáo hay cán bộ Việt Cọng?
         Xin quý vị binh vực Thích Tri Quang trả lời.
Tại sao Thích Trí Quang lại dùng “bàn thờ Phật” làm vũ khí? Có phải chăng Thích Trí Quang là tên Việt Cọng chính cống lấy “cứu cánh biện minh cho phương tiện” theo sách vở của Cọng Sản. Vết ô nhục này nếu Phật Giáo Việt Nam không loại bọn sư sải Ấn Quang ra khỏi hàng ngũ Phật Giáo thì tất cả tín đồ Phật Giáo đều đắc tội với Đức Thích Ca. Thích Quảng Độ, Thích Minh Châu  là sư chùa Quán Sứ tức là sư của VC qua Ấn Độ học Phật học, sao lại không về Bắc mà lại về Miền Nam? Thích Quảng Độ tham gia tranh đấu với Thích Trí Quang, Thích Minh Châu tổ chức sinh viên, giáo sư Vạn Hạnh tiếp đón VC vào Saigon, tổ chức “sinh nhựt cho Hồ Chí Minh”. Lúc đó, Thích Trí Quang trốn ở đâu?
Cái hèn nhát của Thích Trí Quang là sợ VC giết hay tù đày do đó, mấy chục năm trời sống hèn hạ cho đến chết lại than với người bạn “tôi với ông hết thời rồi”. Sợ luôn những tên phục dịch cho mình. Sao không niệm “Nam mô vô úy bồ tát Hồ Chó Minh”?
Hỡi những vị khoa bảng, trí thức, hãy dùng lương tâm, liêm sĩ của mình trả lời mấy câu hỏi trên đây. Nếu không dám trả lời thì cũng nên bắt chước “thầy” làm con chó sống hơn con sư tử chết.
Kiêm Ái 22112019
Comments
One Response to “THÍCH TRÍ QUANG LÀ AI ? – Kiêm Ái”
Trackbacks
Check out what others are saying...


Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: