THƠ VỀ TAM QUỐC CHÍ DIỄN NGHĨA – Chu Vương Miện

THƠ VỀ TAM QUỐC CHÍ DIỄN NGHĨA – Chu Vương Miện

TẠI NHÂN

Mưu sự tại nhân
Thành sự tại chia
“được thời được thế thì hơn
Sa cơ rồng có khác giun chút nào?”
Đạo màn tướng có 5 điều
“đánh thủ tẩu tử hàng”
Gặp địch thì uýnh
Đánh không xuể thì thủ “thùng thủ”
Thủ không đặng thì chẩu
Chẩu không được thì tử
Tử không xong thì hàng
Trước sau chỉ bấy nhiêu thôi?
mà có kẻ thành danh tướng
kẻ không


SỰ THẾ
 
Sau núi là núi
Sau rừng là rừng
nơi này là bến
bên kia là sông
kẻ thấp nhân cùng kẻ cao nhân
cũng đều mặc áo mặc quần
có người mang guốc mộc
có người chơi chân không
 mỹ nhân ngộ giai nhân
anh hùng gặp tứ chiếng
ăn mày gặp chiếu manh
ôi nhất ẩm nhất trác
duyên do tiền định
cái may cao hơn cái tài
cờ đến tay ai người ấy phất
không cờ mà phất cái gì?


QUÂN SƯ GIA CÁT LƯỢNG

Nhờ văn tài của La Quán Trung
7 không thật và 3 thật
Nhào nặn con ếch thành con bò
27 năm phò tá
Toàn là công cốc
Rác rưởi lòng tong
Ra tướng võ vào tướng văn
Phò Lưu Bị Lưu Gậy
Lục xuất kỳ Sơn
Lắm phen ị ra quần
Phượng Sồ thì đã thác
Ngoạ Long vẫn còn đây
Tài hô phong hoán võ
Sái đậu thành binh
Đông chinh bắc thảo
Chết nửa đời nửa đoạn
Nơi Ngũ Trượng Nguyên
54 tuổi đành đi đứt
Thương cho con rồng năm
Con cá ra sông

MỸ NHÂN KẾ

Từ khi Đổng Trác thu phục đựợc Lữ Bố
Y như rồng thêm cánh cọp thêm nanh
Đánh đâu thắng đó
Càng đánh càng thắng
Tiếng tăm Đổng Trác lên vù vù
Mưu thần nhà Đông Hán còn mỗi Vương Tư Đồ
Đi ra rồi lại đi vào
Uống trà Thái Đức “chỉ thức đái”
Lữ Bố võ biền anh hùng tót chúng
Dùng võ không ăn?
Dùng văn đôi khi
Với sự hợp tác của nghĩa nữ “Điêu Thuyền”
Tuy nhiên mưu sự tại mưu sĩ
Thành sự tại kẻ ngoại cuộc
Thế là Vương Doãn bày tiệc rượu giản đơn
Ơ sau vườn nhà mà chỉ mời có một Lữ Bố
Bố tới trong tiệc chỉ có một mình Điêu Thuyền
Múa hát và phục rượu.
Bố uống say lắc lư con tàu đưa
Và Doãn hứa sẽ gả Điêu Thuyền cho Lã
“chờ ngày lành tháng tốt là đưa nàng về nhà Lã”
Nói xong là chia tay
Hôm sau Doãn cho mời Đổng Thái Sư
Tới nhà chiêu đãi
Và Điêu Thuyền cũng ra múa
Sau tiệc thì Trác đưa Điêu Thuyền về tư dinh
Bố biết được và trách Doãn
Doãn noí “là Trác đón con dâu dùm cho Lữ Bố”
Từ đó cha con hờ tuyệt tình
Chỉ chờ dịp
Là Bố đưa Trác về Địa phủ?


QUÂN SƯ

KHỔNG MINH
tổ tiên dòng họ Cát
là tướng Cát Anh
thời Tây Hán bị Trần Thắng giết oan
đến đờì Hán Văn Đế
cho tìm con cháu lại phong cho đất Gia
nên gọi là Gia Cát Lượng

* âm Gia có khi còn gọi là Chư

hiệu Ngọa Long Tiên Sinh
tức Rồng Nằm
chí cả tài cao
trong lều tranh đã sẵn chia ba thiên hạ
nhưng mưu sự tại nhân
thành sự tại thiên

cha mất sớm
cả gia đình theo chú là Gia Cát Huyền
nhờ dưới trướng của Lưu Biểu
ở Kinh Châu
anh cả là Gia Cát Cẩn
làm tôi thần Cho Giang Đông
thứ 2 là Gia Cát Lượng
thứ 3 là Gia Cát Quân
hai người này theo phò Lưu Bị
Người áp út và Út
theo phò Tào Tháo
nước chia làm ba
gia đình cũng chia làm ba

BÀNG SĨ NGUYÊN
tức Bàng Thống
hiệu Phượng Sồ
nguyên là hậu thân của Hứa Phụ
chết năm 34 tưổi

chú ruột là Bàng Đức Công
là nhân tài kiệt xuất
thời Tam Quốc
không xoay nổi thời thế
chết ở Lạc Phụng Ba

TỪ THỨ
tức Từ Nguyên Trực
là một trong 4 người bạn thân thiết
của Khổng Minh
tài kinh luân thao lược

Lòng người Vận Nước
Trời cho ai người nấy được
Không đức thiếu tài
Chỉ lơ tơ mơ
Thì cũng chỉ là con nhái bén
Muốn to bằng con bò?
Trước mua vui sau làm nghĩa
Uống nhiều nước quá xá
Ôm một bụng nước mà chết tốt
Sự đời có anh ngồi mát ăn bát vàng
Có anh tài ba lỗi “đậu phụng”
Lao tâm khổ trí cả đời
Ăn bốc
Hoặc ăn bát đất
Càng tài càng khổ
thua mèo mù vớ cá rán
“buồn ngủ mà gặp chiếu manh
Hay ăn làm biếng gặp anh đứng đường”

 
BẤT ĐỒNG CHÍNH KIẾN
 
Thanh toán toàn bộ lực lượng của Lã Bố
Quan Công bèn mang giao nạp cho Tào Tháo
Những chiến lợi phẩm:
Lữ Bố bị cho vào rọ heo cột thật chặt
Hoa khôi Điêu Thuyền
Đủ thứ khí giới quân trang quân cụ “quân ông nội”
Tháo hiểu dụ những tướng và binh tốt về hàng
vài câu xã giao thường lệ
rồi quay qua Vân Trường hỏi:
“Quan Ngài bủa 1 mẻ lưới
Dùa trọn gói,
vậy Quan Ngài muốn ta ban thưởng cái gì?”
Quan Công bèn quỳ xuống nói:
Quan mỗ cái gì cũng chả cần
-Xin thừa tướng gia ân ban cho Quan Mỗ
Chỉ 1 mình Điêu Thuyền mà thôi?
Tào Tháo nghiêm mặt nói:
“điều tướng quân yêu cầu rất hợp lý
Nhưng lại là 1 điều trái với ý của ta,
Ban cái gì cũng ô kê
nhưng Điêu Thuyền thì không được
sở thích của ta
xưa nay chi thích cướp vợ thừa
của những kẻ thất bại dướii tay ta”
đó là lệnh?
Quan Ngài hiểu chưa?
                                  

                         Chu Vương Miện

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: