CHÙM THƠ CHU VƯƠNG MIỆN VỀ TAM QUỐC CHÍ


CHÙM THƠ CHU VƯƠNG MIỆN VỀ TAM QUỐC CHÍ

 
THÁC

Kỷ Tín
bình thường tầm thường
thác sinh làm Triệu Vân
o có công trạng gì hoành tráng
ngoài cái chết thay cho Lưu Bang
đời đời được thơ phụng
nơi miếu đường

Hàn Tín
mang cả giang san họ Sở
dâng tận tay Lưu Bang
chết toàn thây
nơi gác chuông
uổng phi 1 đời
múc nươc
cho chó uống

Tào Tháo
Trần Cung nhận xét
thời thịnh anh là trung thần
thời loạn anh là gian hùng
thời thế nhiễu nhương
tam phân ngũ liệt
chính nhân quân tử
không bao nhiêu
tiểu nhân lưu manh
quá nhiều
nắm được thời thế
ổn định triều cương
chuyện không dễ dàng
tóm gọn giang san về 1 mối
duy nhất lúc bấy giờ
chỉ Tào A Man


LIÊN HOÀN KẾ

Thu gom 1 số quân của Trương Lỗ
1 số quân của 2 Viên “Thuật – Thiệu”
1 số quân Kinh Châu của Lưu Biểu
Toán quân hầm bà làng ô hợp
Tổng cộng vào khoảng 40 vạn
Chỉ có số quân Kinh Châu là rành thuỷ chiến
Phần còn lại là lính bộ
Tháo thổi phồng lên là 80 vạn
Vốn người phương Bắc không quen thuỷ thổ
Và thuỷ chiến
Trú đóng trên những chiến thuyền
gió thổi lắc la lắc lư
tiến thoái khó khăn chung
đang lúc khẩn trương
thì quân thám mã đưa vào trung quân 1 dị nhân
đầu đội nón tu lơ
chân giầy cỏ, ngang bụng đeo lủng lẳng 1 bầu rượu
ngửa mặt nhìn trời vừa đi vừa lẩm nhẩm
Tháo hỏi :” tiên sinh ngừơi xứ nào?
Biệt tiệm là chi?
“người Nhữ Nam tên tục là Bàng Sĩ Nguyên”
Nghe vừa xong, Tháo bèn đứng ngay dậy
Xá dài 4 cái rồi nói:
“Đúng là trời ban cho ta
Tình cảnh sông nước thế này
Mà đa số quân lại không rành thủy chiến
Sóng gió đưa thuyền lắc lư ?
Tiên sinh có cao kién gì xin chỉ giáo?
Không cần suy nghĩ phán ngay:
“dùng móc sắt và dây xích sắt
Cột các thuyền lại với nhau thành đường thẳng
Trên thuyền trải ván gỗ làm đường giao thông
Nhưng phải đề phòng hoả công của địch
Và gió đông
Tháo Cười: “đang vào mùa thu làm gì có gió đông?
Sau đó thì thuyền bè của Nguỵ quân
Cứ theo kế sách đó mà làm


ĐỔNG TRÁC

Cũng là một sứ quân có chất lượng
Có quân và có tương tá
Nhất là có đại tướng Lã Phụng Tiên
Hùng tài đởm lược vừa bỏ sứ quân Đinh Nguyên
Về giúp dật
Oanh oanh liệt liệt chiến thắng được nhiều nơi
Sinh ra cái cảnh kiêu ngạo
muốn cướp ngôi
bị Liên Hoàn Kế của Vương Tư Đồ
Lữ Bố đâm chết Đổng Trác
Chưa đâu vào với đâu
Thì lại phát sinh “giặc Lý Thôi Quách Tỵ”
Lại 1 thời Kim Kiếm Điêu Linh “


ẢO TƯỞNG

Đánh nhau bàn giấy
Chiến địa bằng mồm
Anh nào cũng có cảm tưởng mình là số 1
Khôn
Thực tế o phải vậy
Y như đãi cát tìm vàng
Tự khoe và tự sướng
Là chủ quan
Đụng thực tế vỡ mặt vỡ mõm
Chuyện trận địa và tắc chiến
Phải tiếp cận phải đích thân ham dự
Còn trong thư phòng
Thảo lư
Tưởng tượng chỉ là chuyện vui đùa


ĐẠI KIỀU & TIỂU KIỀU

2 đoá hoa thược dược tuyệt mỹ
Xứ Giang Đông
con của Kiều Quóc Lão
Đại Kiều là phu nhân của Tôn Sách
Tiểu Kiều là phu nhân của Chu Du
Khiến Tào Tháo người đa năng đa tài
Và đa tình “cái tính dễ thương”
“dê Cụ dê Ông nội”
Nghĩ rồi làm ngay
Bèn làm 1 cú đảo chánh phủ 
Gom góp tàn quân thu được của 2 Viên
“Thuật và Thiệu” thêm quân Kinh Châu
Của Lưu Biểu
Thế là bèn đi 1 đường lả lướt hoa lá cành
Dẫn 40 vạn quân hổ lốn
mà thổi phồng hành 80 vạn quân
dàn ra trận Xích Bích ở sông Trường Giang
mục đích là thao dượt
để 2 người đẹp ngán chơi
tiếc thay kỳ ra quân này
thua đậm
chạy có cờ có quạt
“cháy túi”


TH. KHOÁI TRIỆT

Lúc tiên sinh từ giã lều tranh
Phò Lưu Huyền Đức nơi thành Tân Dã
Mới có hăm bẩy tuổi
Lúc đó ta Tào Tháo  54 tuổi đã già
Ôi Khổng Minh Rồng nằm trên đồi Ngoạ Long Cương
Hậu kiếp của mưu thần Khoái Triệt
Khi đó bàn với ta chia 3 thiên hạ sự
Lúc đó Tín không nghe
Chuyện chia 3 thiên hạ
Sau này mới hối thì không kịp
Đúng là ý trời 1 đàng
Ý người 1 nẻo
Thành ra tréo cẳng ngỗng
Để nhà Hán cai trị
Kể cả Tây và Đông gần 400 năm
Chừ mới loạn
Nếu ta nghe lời Khoái Triệt chia 3 thiên hạ
Thì Kim Kiếm Điêu Linh
Bá tánh thiên hạ chết cả đàn cả lũ
tan tành xí quách chả còn gì?

Nuôi quân 3 năm
Dùng có 1 giờ
Chi 1 giờ thôi
Quyết định thành hay bại
Theo thời thế hiện giờ
Giữa thế trai cò
Ai nhanh tay người đó thắng
Đại Vương ngả về Hán thì Hán thắng
Mà ngả về Sở thì Sở thắng
Tách riêng ra là thế chân vạc
Chả mèo nào ngán mỉu nào?
Việc quân không thể phân vân lưỡng lự
1 thắng 1 bại
Hàn Tin nghe nói vậy? ậm ờ chưa quyết
Khái Triệt biết rằng mình lỡ lời
Nói vào Lỗ Tai Cây
Biến ngay


CHIẾN TRANH

“Ngô Thục”
Đông Ngô Gia Cát uýnh lẫn nhau
Đông Ngô thất thế Đông Ngô chạy
Gia Cát ở lại đánh trận sau
(vè thời 3 quốc)

Chú thím giải:


“ý nhĩa giản đơn như sau, khi rang Bắp Ngô người ta thường bỏ cát vào trong chảo rang, đun lửa cho thật nóng, lấy xẻng nhỏ đảo qua đảo lại rồi cho Bắp hay Ngô vào, lấy xẻng nhỏ đảo qua đảo lại
Khi nào thấy Bắp hay Ngô nở to ra thì đổ cả Bắp và cát ra ngoài cái rổ, xàng qua sàng lại vài lần cho Cát rơi hết xuống cái mẹt phía dưới, phần bắp kể như là xong, tiếp tục đổ cát vào chảo, chờ cho nóng rồi lại đổ Bắp vào rang tiếp”
 
 
NGỰA
 
XÍCH THỐ
 
Là danh mã nòi thiên lý
Quý hiếm vào bậc nhất thiên hạ
Lữ phụng Tiên 1 thời nang dọc
Trên lưng Xích Thố
Trăm trận trăm thắng
Cuối cùng cũng mạng vong
Tại ngựa hay tại người?
Tào Tháo ban ngựa Xích thố
 cho Quan Vân Trường
đánh đâu thắng đó
qua 5 ải trảm lục tướng
sau cùng cũng bị bại
bởi danh tướng Lữ Mông
tại ai?
Người hay ngựa
 
 
ĐỊCH LƯ
 
Được thầy xem tướng ngựa
Phán là có tướng phản chủ
Vì trên mặt có một vệt trắng
Nhưng ở Đàn Khê thì ngựa cứ chủ
Mà trên đường vào Tây Xuyên
 Qua Lạc Phụng Ba
Cả thầy lẫn ngựa đều vong mạng
Vì bị gỗ và đá đè chết?
Ngựa phản người hay ngưởi phản ngựa
 
 
DANH SĨ MIỀN NHÃ NAM
 
Thông lầu kim cổ Tứ Thư Ngũ Kinh
Bách gia chư tử
Thời đại loạn cuối đời Đông Hán
Im ru bà rù chùm chăn kín cổ
Lặng thinh
Toàn là nói phét nổ
Nào tự phong là Ngoạ Long  tức “Rồng Nằm”
Phượng Sồ tức “Phượng non”
Được 1 trong 2 vĩ nhân
Thống nhất thiên hạ như móc đô trong túi?
Lưu Huyền Đức được cả 2 trự
1 chết trẻ ở Lạc Phụng Ba
1 chết già ở Ngũ Trượng Nguyên
Nhà Hậu Hán chết dở sống dở
Nơi Ba Thục Tứ Xuyên
 
                                        Chu Vương Miện

CHÙM THƠ CHU VƯƠNG MIỆN VỀ TAM QUỐC CHÍ

THÁC

Kỷ Tín

bình thường tầm thường

thác sinh làm Triệu Vân

không có công trạng gì hoành tráng

ngoài cái chết thay cho Lưu Bang

đời đời được thơ phụng

nơi miếu đường

Hàn Tín

mang cả giang san họ Sở

dâng tận tay Lưu Bang

chết toàn thây

nơi gác chuông

uổng phi 1 đời

múc nươc

cho chó uống

Tào Tháo

Trần Cung nhận xét

thời thịnh anh là trung thần

thời loạn anh là gian hùng

thời thế nhiễu nhương

tam phân ngũ liệt

chính nhân quân tử

không bao nhiêu

tiểu nhân lưu manh

quá nhiều

nắm được thời thế

ổn định triều cương

chuyện không dễ dàng

tóm gọn giang san về 1 mối

duy nhất lúc bấy giờ

chỉ Tào A Man

LIÊN HOÀN KẾ

Thu gom 1 số quân của Trương Lỗ

1 số quân của 2 Viên “Thuật – Thiệu”

1 số quân Kinh Châu của Lưu Biểu

Toán quân hầm bà làng ô hợp

Tổng cộng vào khoảng 40 vạn

Chỉ có số quân Kinh Châu là rành thuỷ chiến

Phần còn lại là lính bộ

Tháo thổi phồng lên là 80 vạn

Vốn người phương Bắc không quen thuỷ thổ

Và thuỷ chiến

Trú đóng trên những chiến thuyền

gió thổi lắc la lắc lư

tiến thoái khó khăn chung

đang lúc khẩn trương

thì quân thám mã đưa vào trung quân 1 dị nhân

đầu đội nón tu lơ

chân giầy cỏ, ngang bụng đeo lủng lẳng 1 bầu rượu

ngửa mặt nhìn trời vừa đi vừa lẩm nhẩm

Tháo hỏi :” tiên sinh ngừơi xứ nào?

Biệt tiệm là chi?

“người Nhữ Nam tên tục là Bàng Sĩ Nguyên”

Nghe vừa xong, Tháo bèn đứng ngay dậy

Xá dài 4 cái rồi nói:

“Đúng là trời ban cho ta

Tình cảnh sông nước thế này

Mà đa số quân lại không rành thủy chiến

Sóng gió đưa thuyền lắc lư ?

Tiên sinh có cao kién gì xin chỉ giáo?

Không cần suy nghĩ phán ngay:

“dùng móc sắt và dây xích sắt

Cột các thuyền lại với nhau thành đường thẳng

Trên thuyền trải ván gỗ làm đường giao thông

Nhưng phải đề phòng hoả công của địch

Và gió đông

Tháo Cười: “đang vào mùa thu làm gì có gió đông?

Sau đó thì thuyền bè của Nguỵ quân

Cứ theo kế sách đó mà làm

ĐỔNG TRÁC

Cũng là một sứ quân có chất lượng

Có quân và có tương tá

Nhất là có đại tướng Lã Phụng Tiên

Hùng tài đởm lược vừa bỏ sứ quân Đinh Nguyên

Về giúp dật

Oanh oanh liệt liệt chiến thắng được nhiều nơi

Sinh ra cái cảnh kiêu ngạo

muốn cướp ngôi

bị Liên Hoàn Kế của Vương Tư Đồ

Lữ Bố đâm chết Đổng Trác

Chưa đâu vào với đâu

Thì lại phát sinh “giặc Lý Thôi Quách Tỵ”

Lại 1 thời Kim Kiếm Điêu Linh “

ẢO TƯỞNG

Đánh nhau bàn giấy

Chiến địa bằng mồm

Anh nào cũng có cảm tưởng mình là số 1

Khôn

Thực tế o phải vậy

Y như đãi cát tìm vàng

Tự khoe và tự sướng

Là chủ quan

Đụng thực tế vỡ mặt vỡ mõm

Chuyện trận địa và tắc chiến

Phải tiếp cận phải đích thân ham dự

Còn trong thư phòng

Thảo lư

Tưởng tượng chỉ là chuyện vui đùa

ĐẠI KIỀU & TIỂU KIỀU

2 đoá hoa thược dược tuyệt mỹ

Xứ Giang Đông

con của Kiều Quóc Lão

Đại Kiều là phu nhân của Tôn Sách

Tiểu Kiều là phu nhân của Chu Du

Khiến Tào Tháo người đa năng đa tài

Và đa tình “cái tính dễ thương”

“dê Cụ dê Ông nội”

Nghĩ rồi làm ngay

Bèn làm 1 cú đảo chánh phủ 

Gom góp tàn quân thu được của 2 Viên

“Thuật và Thiệu” thêm quân Kinh Châu

Của Lưu Biểu

Thế là bèn đi 1 đường lả lướt hoa lá cành

Dẫn 40 vạn quân hổ lốn

mà thổi phồng hành 80 vạn quân

dàn ra trận Xích Bích ở sông Trường Giang

mục đích là thao dượt

để 2 người đẹp ngán chơi

tiếc thay kỳ ra quân này

thua đậm

chạy có cờ có quạt

“cháy túi”

TH. KHOÁI TRIỆT

Lúc tiên sinh từ giã lều tranh

Phò Lưu Huyền Đức nơi thành Tân Dã

Mới có hăm bẩy tuổi

Lúc đó ta Tào Tháo  54 tuổi đã già

Ôi Khổng Minh Rồng nằm trên đồi Ngoạ Long Cương

Hậu kiếp của mưu thần Khoái Triệt

Khi đó bàn với ta chia 3 thiên hạ sự

Lúc đó Tín không nghe

Chuyện chia 3 thiên hạ

Sau này mới hối thì không kịp

Đúng là ý trời 1 đàng

Ý người 1 nẻo

Thành ra tréo cẳng ngỗng

Để nhà Hán cai trị

Kể cả Tây và Đông gần 400 năm

Chừ mới loạn

Nếu ta nghe lời Khoái Triệt chia 3 thiên hạ

Thì Kim Kiếm Điêu Linh

Bá tánh thiên hạ chết cả đàn cả lũ

tan tành xí quách chả còn gì?

Nuôi quân 3 năm

Dùng có 1 giờ

Chi 1 giờ thôi

Quyết định thành hay bại

Theo thời thế hiện giờ

Giữa thế trai cò

Ai nhanh tay người đó thắng

Đại Vương ngả về Hán thì Hán thắng

Mà ngả về Sở thì Sở thắng

Tách riêng ra là thế chân vạc

Chả mèo nào ngán mỉu nào?

Việc quân không thể phân vân lưỡng lự

1 thắng 1 bại

Hàn Tin nghe nói vậy? ậm ờ chưa quyết

Khái Triệt biết rằng mình lỡ lời

Nói vào Lỗ Tai Cây

Biến ngay

CHIẾN TRANH

“Ngô Thục”

Đông Ngô Gia Cát uýnh lẫn nhau

Đông Ngô thất thế Đông Ngô chạy

Gia Cát ở lại đánh trận sau

(vè thời 3 quốc)

Chú thím giải:

“ý nhĩa giản đơn như sau, khi rang Bắp Ngô người ta thường bỏ cát vào trong chảo rang, đun lửa cho thật nóng, lấy xẻng nhỏ đảo qua đảo lại rồi cho Bắp hay Ngô vào, lấy xẻng nhỏ đảo qua đảo lại

Khi nào thấy Bắp hay Ngô nở to ra thì đổ cả Bắp và cát ra ngoài cái rổ, xàng qua sàng lại vài lần cho Cát rơi hết xuống cái mẹt phía dưới, phần bắp kể như là xong, tiếp tục đổ cát vào chảo, chờ cho nóng rồi lại đổ Bắp vào rang tiếp”

NGỰA

XÍCH THỐ

Là danh mã nòi thiên lý

Quý hiếm vào bậc nhất thiên hạ

Lữ phụng Tiên 1 thời nang dọc

Trên lưng Xích Thố

Trăm trận trăm thắng

Cuối cùng cũng mạng vong

Tại ngựa hay tại người?

Tào Tháo ban ngựa Xích thố

 cho Quan Vân Trường

đánh đâu thắng đó

qua 5 ải trảm lục tướng

sau cùng cũng bị bại

bởi danh tướng Lữ Mông

tại ai?

Người hay ngựa

ĐỊCH LƯ

Được thầy xem tướng ngựa

Phán là có tướng phản chủ

Vì trên mặt có một vệt trắng

Nhưng ở Đàn Khê thì ngựa cứ chủ

Mà trên đường vào Tây Xuyên

 Qua Lạc Phụng Ba

Cả thầy lẫn ngựa đều vong mạng

Vì bị gỗ và đá đè chết?

Ngựa phản người hay ngưởi phản ngựa

DANH SĨ MIỀN NHÃ NAM

Thông lầu kim cổ Tứ Thư Ngũ Kinh

Bách gia chư tử

Thời đại loạn cuối đời Đông Hán

Im ru bà rù chùm chăn kín cổ

Lặng thinh

Toàn là nói phét nổ

Nào tự phong là Ngoạ Long  tức “Rồng Nằm”

Phượng Sồ tức “Phượng non”

Được 1 trong 2 vĩ nhân

Thống nhất thiên hạ như móc đô trong túi?

Lưu Huyền Đức được cả 2 trự

1 chết trẻ ở Lạc Phụng Ba

1 chết già ở Ngũ Trượng Nguyên

Nhà Hậu Hán chết dở sống dở

Nơi Ba Thục Tứ Xuyên

                                        Chu Vương Miện


Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: