Truyện Mai Lương Ngọc – Lu Hà

Song Thất Lục Bát Chùm Số 282

 

Truyện Mai Lương Ngọc

Cảm xúc thơ khuyết danh bài 40

 

Chẳng bao lâu tơ duyên con sẽ

Ngữ phượng lầu làm lễ thành thân

Kén tìm đất tốt đến tuần

Mấy ngày táng sự phong thần dựng bia

 

Đá xanh tạc trau tria nóc rạp

Giáo ba vòng lắp ráp uy nghi

Thái kỳ trang trọng hoành phi

Hàng thông réo rắt vân vi chay đàn

 

Đồ điếu phúng ngự ban kính cẩn

Khói mây xanh hậu vận tam sinh

Chữ vàng rực rỡ minh tinh

Đường triều Thái Bảo oai linh vô cùng

 

Đạo trung thần tận trung báo quốc

Trống ba hồi kiệu rước sẵn sàng

Quan quân tề chỉnh hai hàng

Điệu kèn Liêu hạ lừng vang phố phường

 

Quan Trạng nguyên tấn dương hiển hách

Kiệu phu nhân tùng bách vi vu

Buông màn ngọn gió phương du

Một vùng sảng khải giữ mồ ngưu miên

 

Dần nguôi ngoai vừa yên táng sự

Trước bàn thờ tư lự hương linh

Phu nhân giục bước lai Kinh

Trạng nguyên tiếp tục dẫn binh đi tuần

 

Miền Nghi Trưng bần thần tâm dạ

Vẫn còn đây hoa lá cỏ cây

Ngày xưa tủi nhục đọa đầy

Hỉ Đồng cam chịu vùi thây chốn ngày

 

Quan khâm sai tra ngay tri huyện

Họ Sử kia bao chuyện gây ra

Cùng bầy Lư Kỷ tà ma

Thương thiên hại lý gần xa oán hờn

 

Hỉ Đồng được suy tôn thờ phụng

Miếu thần linh dân chúng khói nhang

Dựng bia tạc đá mọi đàng

Trước mồ tế điện suối vàng biết chăng?

 

Nhớ Đồ Thân họ hàng tấn kiến

Thay Sử công Tri huyện Nghi trưng

Gian thần quyết phải thanh trừng

Thượng phương bảo kiếm lẫy lừng vung lên

 

Vòng tuần thú lập nền thái trị

Qua các miền dân khí chấn hưng

Bình an uống chén rượu mừng

Khải hoàn khúc hát tưng bừng hồi Kinh

 

Khắp cả nước an sinh lập nghiệp

Các phủ châu nối tiếp theo nhau

Sớ văn một tập chuẩn tâu

Trạng nguyên đệ nhất công hầu  xưa nay

 

Đường Đức Tông tháng ngày thong thả

Chốn biên cương mọi ngả canh phòng

Trạng nguyên son sắt tấm lòng

Đền ơn chiếu chỉ sắc phong Tể thần

 

Ban cực phẩm thánh ân mưa móc

Mai Lương Ngọc khó nhọc bấy lâu

Trải qua một trận bể dâu

Rạng danh Thừa tướng Võ hầu kém chi?

 

*Nguyên tác lục bát: “Nhị Độ Mai”

22.6.2020 Lu Hà

 

Truyện Mai Lương Ngọc

Cảm xúc thơ khuyết danh bài 41

 

Áo bào đỏ uy nghi tể tướng

Mở tiệc mừng ban thưởng tam quân

Trọn lòng báo đáp hoàng ân

Ung dung ngày tháng phủ Trần phủ Khâu

 

Hai đám cưới một bầu trang trọng

Chốn nguyệt đài mong ngóng phẩm tiên

Phượng lầu sắp sẵn khâm thiên

Nhật kỳ đã định nhân duyên chỉ đào

 

Giờ hoàng đạo xôn xao nao nức

Đầu tháng ba thao thức mồng ba

Khí trời mát mẻ ôn hòa

Cây xanh nảy lộc nhạt nhòa thanh tân

 

Phủ Mai trước phủ Trần kiệu rước

Chẳng thiếu gì gấm lụa xe châu

Bát âm nhã nhạc đón dâu

Mãng bào hai bộ cao lâu bốn tòa

 

Giọt sương mai ngày ba hửng sáng

Phụng đình hoa tỏ dạng mặt rồng

Ngai vàng vời vợi ngóng trông

Bá quan văn võ hội đồng bấy lâu

 

Trạng nguyên trước theo sau Bảng nhãn

Lạy khấu đầu xán lạn thiều quang

Ban cho ngự tửu sẵn sàng

Bốn tòa kiệu rước xênh xang ngựa hồng

 

Hai yên tiếp Trần công Phùng tướng

Qua phủ Châu lão trượng hân hoan

Khéo là nạp thái tân toan

Vu quy bái tổ phượng loan Tấn –Tần

 

Duyên hội ngộ Châu –Trần hai họ

Bốn ông bà ngồi đó tươi cười

Âý là công đẻ công nuôi

Vân Anh, Trần Hạnh hai người chị em

 

Bên phủ Khâu buông rèm che mặt

Chàng Xuân Sinh dìu dặt tới nơi

Ông bà Khâu thị cùng ngồi

Cúi đầu tám lạy, lễ rồi bước ra

 

Sập kế bên Ngư bà bốn lạy

Nghĩa phiếu mai nuôi dạy Ngọc Thư

Vân Tiên phúc hậu nhân từ

Họ Khâu vinh hiển chân như Phật đà

 

Thật lạ kỳ gần xa nô nức

Khắp muôn nơi rạo rực bướm hoa

Đầu triều nho học nhã ca

Trạng nguyên Bảng nhãn thái hà thanh tao

 

Hai chàng rể anh hào chói lọi

Chung Tư Kỳ bạn với Bá Nha

Chơi đàn sáu ngựa thiết tha

Cổ cầm vời vợi giang hà cá bơi

 

Bạn tri kỷ người đời ngưỡng mộ

Tám đòn khiêng đây đó thong dong

Kiệu hoa bốn chiếc song song

Hai hàng sau trước trên đường cái quan

 

*Nguyên tác lục bát: “Nhị Độ Mai”

23.6.2020 Lu Hà

 

Truyện Mai Lương Ngọc

Cảm xúc thơ khuyết danh bài 42

 

Phủ họ Trần, Liễu Hoàn che quạt

Vườn hoa mai ngào ngạt hương thơm

Bấy lâu vun vén lửa rơm

Vòng tay bích ngọc hạt cườm điểm trang

 

Ngựa đi trước kiệu nàng bén gót

Hàng thông reo chim hót líu lô

Chật đường hậu ủng tiền hô

Giang san cẩm tú sông hồ đắm say

 

Xác pháo bay mừng thay phố xá

Đường mỹ nhân hoa lá xinh tươi

Hai chàng tài tử vui cười

Bốn cô tiên nữ lả lơi yếm đào

 

Giữa sảnh đương dạt dào màu gấm

Sáu nắm tay trao tấm lụa vàng

Thiên nhan gần gũi tấc gang

Nến hoa đối mặt thiếp chàng nỉ non

 

Chầu từ cung sắt son tân phủ

Dưới bệ rồng phu phụ hỏi han

Hai hàng tứ đại mỹ nhân

Ơn vua lộc nước quần thần thơm lây

 

Rồi mấy ngày vui vầy yến ẩm

Phủ Mai giường chăn ấm Trần gia

Khâu công Trần thị trau tria

Phong lưu phú quý khắc bia tạo nền

 

Công hạng mã sách đèn mài dũa

Sử kinh thi dàn dụa tháng năm

Xướng tùy dưới ánh trăng rằm

Câu thơ trên tuyết đêm nằm ngắm sao

 

Chuyện Trùng đài nghẹn ngào ngấn lệ

Chiếc thoa rơi kể lể nguồn cơn

Chiêu Quân đom đóm chập chờn

Nấm mồ tâm sự tủi hờn chiêm bao

 

Giữa giờ tý đòi vào thưa chuyện

Dưới linh đài bái kiến thưa bà

Cống Hồ cảnh ngộ xót xa

Trầm ngư Hắc thủy mà ra thế này

 

Gieo châu lại gặp ngay thần vũ

Cân đẩu vân mọi sự đã qua

Phút giây cuốn tới vườn hoa

Nhà Châu Bá phụ nhạt nhoà sương mai

 

Gửi sứ thần quan dai đến hẹn

Xe kim hoa ngọc xuyến sang Hồ

Chiêu Quân lạy tạ trước mồ

Hạnh Nguyên báo đáp đền cô ít nhiều

 

Này Giang Khôi cú diều miệng lưỡi

Khâu án quan hạch tội gian dâm

Sen vàng chi kể cát lầm

Tấm lòng trinh bạch Quán âm Phật bà

 

*Nguyên tác lục bát: “Nhị Độ Mai”

25.6.2020 Lu Hà

 

Truyện Mai Lương Ngọc

Cảm xúc thơ khuyết danh bài 43

 

Nền phúc hậu hai nhà trọn vẹn

Đức thọ cao rón rén gót lân

Thung thăng thăm viếng đền xuân

Bát đồng ngũ quế xa gần ngợi khen.

 

Cõi người ta bao phen chìm nổi

Phật đoái thương mấy nỗi truân triên

Cởi ra buộc lại triền miên

Đôi khi lỏng lẻo hoàng thiên lưới trời

 

Bởi hóa công khắp nơi giăng mắc

Thân sang hèn nào khác chi nhau

Bụi mờ phủ lấp vàng thau

Dữ lành chính bởi nhuốm màu mực tâm

 

Cũng lắm kẻ mưu thâm kế hiểm

Phỉnh nịnh quen dấu diếm tim gan

Bàn riêng với bạn kim lan

Nhân chi bổn tính sàn sàn bậc trung

 

Như Lư Kỷ, Hoàng Tung ngu dốt

Lưới trời thưa khó lọt làm sao

Bất tài lắm chuyện tào lao

Dối trên lừa dưới trời nào buông tha

 

Mai Bá Cao nho gia đạo hạnh

Vốn thẳng ngay trọng trách can ngăn

Gián quan chẳng ngại nguy nan

Vu oan giá họa gian thần sá chi

 

Người chính trực tu mi nam tử

Chẳng băn khoăn do dự tần ngần

Dẹp trừ gian nịnh phản thần

Trung quân ái quốc vì dân quên mình

 

Có hoàng thiên thần linh chứng giám

Tấm lòng thành mưa thấm đất nhuần

Nảy mầm trổ lộc tinh thần

Hoa thơm muôn thuở giang san sử vàng.

 

*Nguyên tác lục bát: “Nhị Độ Mai”

Xin hết truyện

 

26.6.2020 Lu Hà

 

Tố Nữ Kỳ Tiên

Cảm xúc thơ khuyết danh bài 1

 

Giở từng trang nhân duyên cổ sự

Đĩa dầu hao tư lự bấy lâu

Bức tranh tố nữ từ đâu?

Sông nam núi bắc bể dâu tình trường

 

Duyên kỳ ngộ tơ hồng oanh yến

Lưu Nguyễn xưa sau đến Bùi Trường

Mây mưa hoan lạc đài dương

Vu sơn thần nữ Sở vương thuở nào

 

Phường Bich Câu rì rào suối biếc

Bầu xinh tươi nuối tiếc tuổi xuân

Dập dìu tài tử giai nhân

Bướm hoa dan díu bần thần gió đông

 

Rặng liễu xanh ngàn thông vi vút

Ánh trăng vàng heo hút bóng mây

Chập chờn đom đóm canh chầy

Lựu phun lửa hạ ngất ngây cung đàn

 

Non nước ấy nồng nàn mai trúc

Cảnh rêu phong thúc giục dấu tiều

Quỳnh giao ẻo lả dáng chiều

Triều Lê đương hội xuân kiều trổ hoa

 

Thời Hồng Đức thái hòa thịnh trị

Biết bao nhiêu kẻ sĩ truân chiên

Có chàng công tử Tú Uyên

Họ Trần phúc ấm xuân huyên mọi đàng

 

So tài mạo thênh thang cất bước

Vẻ khôi ngô thao thức hơn người

Thông minh tư chất tính trời

Còn khi đồng ấu rong chơi sân Trình

 

Vui cửa Khổng hữu tình thắng cảnh

Thị thành pha mấy nhánh lâm hoa

Hoàng hôn tha thướt quần thoa

Lầu thơ êm ái chan hòa túi thơ

 

Sẵn tiền bạc ngẩn ngơ trúc bạch

Sóng lăn tăn luồng lạch quanh co

Mặt hồ vùng vẫy cánh cò

Vịt trời ngụp lặn cá to thiếu gì?

 

Lau chắn vách rầm rì suối nhạc

Chim líu lô đàn hạc say xưa

Vẳng nghe tiếng gió đò đưa

Hương sen buổi sớm ban trưa nắng vàng

 

Ba nghìn cõi mênh mang thế giới

Chốn nào vui vời vợi cảnh tiên

Khát khao hội ngộ thuyền quyên

Hằng Nga sõng sượt đào nguyên bến tình

 

Lá ngô rụng điêu linh bướm trắng

Thời gian trôi ngày tháng xong chưa?

Giọt sầu lã chã như mưa

Sinh già bệnh tử chẳng chừa một ai

 

Não nùng thay tuyền đài cách trở

Bóng hai thân cổ độ trăng soi

Bát cơm quả trứng mặn mòi

Rảy thêm chén nước lệ rơi đôi hàng

 

*Nguyên tác thơ lục bát “Bích Câu Kỳ Ngộ“

26.6.2020 Lu Hà

 

Tố Nữ Kỳ Tiên

Cảm xúc thơ khuyết danh bài 2

 

Uyên rầu rĩ vành tang cỏ dại

Hàng cờ đen tê tái xót xa

Cuốc kêu khắc khoải ta bà

Dương tà khuất bóng mẹ cha nấm mồ

 

Gánh thâm tình nhấp nhô bờ đất

Nặng đôi vai lật đật tháng ngày

Bầu nhan sạch sẽ trắng tay

Mai tàn trước gió hơi may sau vườn

 

Mái thảo đường cô đơn lạnh lẽo

Mưa thấm nền chèo bẻo dậu thưa

Tiếng gà eo óc ban trưa

Đàn con tìm mẹ dấu xưa mịt mờ

 

Giọt sương rơi bơ vơ cành bưởi

Gốc mít già tức tưởi lá bay

Xế chiều buồng chuối lắt lay

Không sào gậy chống đắng cay nỗi niềm

 

Phong cảnh lại buồn thêm tâm dạ

Lòng người đâu sắt đá trơ trơ

Hoàng hôn đom đóm dật dờ

Hồn mây phảng phất hững hờ gió đông

 

Thôi đành vậy bước đường túng quẫn

Chút gia tài lận đận đổi thay

Muối dưa đạm bạc qua ngày

Cơm niêu nước lọ tỉnh say mặc đời

 

Mùi trần ải nếm chơi đây đó

Mạch sầu vơi bể khổ cạn dần

Thảnh thơi bút mực văn nhân

Mấy phen Lý, Đỗ xa gần xôn xao

 

Danh tiếng thơm Tô, Tào non nước

Gấm thêu lời ô thước cầu vồng

Dẫu cho trắng nợ tang bồng

Ngưu Lang, Chức Nữ ráng hồng chiều buông

 

Cánh hạc bay bềnh bồng mây gió

Bến sông hồng ngọc đỏ Lam điền

Vàng gieo bóng nước thần tiên

Ôm cầm đợi khách cắm thuyền chờ trăng

 

Chùa Ngọc Hồ chay tăng nô nức

Cảnh Phật đà háo hức giai nhân

Dập dìu tài tử mừng xuân

Chật đường mã tích xa Trần ngổn ngang

 

Bước du ngoạn sinh đang cắm cúi

Vãn cảnh chùa thơ túi rượu bầu

Mải vui gốc rạch mấy câu

Bóng kim ô đã gác đầu non tê

 

Gió nồm nam hoa lê lả tả

Chúng bảo nhau thong thả ra về

Sinh còn ngây ngất đê mê

Bỗng đâu chiếc lá thơ đề bay qua

 

Nhặt thử coi nhạt nhòa sương thấm

Tủm tỉm cười lẩm nhẩm ba vần

Bốn câu thi tứ bội phần

Thế gian hiếm có tao nhân ghẹo người

 

*Nguyên tác thơ lục bát “Bích Câu Kỳ Ngộ“

26.6.2020 Lu Hà

 

Tố Nữ Kỳ Tiên

Cảm xúc thơ khuyết danh bài 3

 

Toan lấy bút họa lời đáp trả

Mùi xạ hương sao đã thoảng bay

Tam quan ngọn gió heo may

Vân y phấp phới đắm say nửa hồn

 

Hoa phong nhụy bồn chồn gương mặt

Nhạn lưng trời bằn bặt trầm ngư

Sen vàng bảng lảng chân như

Mắt huyền lúng liếng thiên tư rạng ngời

 

Bệnh Trương sinh lả lơi tình tứ

Sóng ba đào tư lự thiết tha

Đắn đo gang tấc mượt mà

Lưả lòng âm ỉ tuyết ngà nấu tan

 

Liều bước tới tần ngần ướm hỏi

Khách từ đâu tới hội xuân hoa

Gặp thời mưa thuận gió hòa

Quỳnh giao xao xuyến quần thoa nhạc vàng

 

Nàng e lệ dịu dàng thỏ thẻ

Biết tìm ai san sẻ cung đàn

Hôm nay nhân buổi thanh nhàn

Gặp mùa đố lá dân gian hữu tình

 

Kẻ bần nho thư sinh bạc bẽo

Nợ thanh khâm lẽo đẽo theo chân

Mong sao đèn sách chuyên cần

Đài gương soi đến tấm thân bọt bèo

 

Đường nhân duyên cheo leo đỉnh núi

Bấy lâu nay thui thủi một mình

Tơ hồng vời vợi thiên đình

Làm sao cột chặt chân tình keo sơn

 

Hội già lam chập chờn ong bướm

Nơi cửa không thấm đượm hơi sương

Chẳng hay sàm sỡ giữa đường

Làm sao tránh khỏi cương thường thị phi

 

Chốn Phật đài tu trì hạnh ngộ

Ánh trăng thiền cứu độ bờ mê

Mấy khi bên gốc bồ đề

Lạc đường ân ái nẻo về đó sao

 

Đóa hải đường dạt dào trong gió

Khách lãng du đây đó dạt dào

Ngẩn ngơ tiên tử yếm đào

Yến oanh khêu gợi lao xao trên cành

 

Khắp bốn phương kinh thành hò hẹn

Thề ba sinh trọn vẹn mười nguyền

Tiền duyên trả nợ tu đền

Nhờ tay kim tướng tạo duyên xích thằng

 

Thành sầu khổ cao tăng mượn phép

Gậy bọc vàng phá dẹp mới cam

Huyền sương giã thuốc chày Lam

Phẩm tiên dâng hiến tay phàm là ai

 

Cầu tiên tử nguôi ngoai ngày tháng

Đợi chờ hoài đằng đẵng bến sông

Ngoảnh đi ngoảnh lại thinh không

Người tiên biến mất bềnh bồng ly tao.

 

*Nguyên tác thơ lục bát “Bích Câu Kỳ Ngộ“

27.6.2020 Lu Hà

 

Tố Nữ Kỳ Tiên

Cảm xúc thơ khuyết danh bài 4

 

Chàng sững sờ nghẹn ngào thổn thức

Trái tim càng rạo rực nôn nao

Ai hay tiền định kiếp nào

Hồn trăng mây lạnh ứa trào giọt sương

 

Quảng Văn đình vấn vương áng nguyệt

Bâng khuâng nhìn da diết bóng câu

Hồng Lâu Tử Các ở đâu?

Gần xa thăm hỏi bên cầu trúc mai

 

Nơi quán nước trang đài rặng liễu

Non Ngọc kia yểu điệu thuyền quyên

Mà sao sinh vẫn muộn phiền

Không không, sắc sắc người tiên đi rồi

 

Hương trầm bay mấy hồi chưa dứt

Thoang thoảng thơm đàn đứt dây tơ

Ngàn thu đợi đến bây giờ

Bỗng dưng cách biệt hững hờ cá bơi

 

Quên sao được tiếng cười giọng nói

Đóa hoa xinh tươi rói làn môi

Xe loan động bích xa xôi

Trần gian côi cút nổi trôi phận mình

 

Theo ánh trăng hồn sinh ngơ ngẩn

Về tới nhà vơ vẩn canh gà

Đèn khuya muôn dặm quan hà

Thần châu, Bột hải, đâu là núi tiên?

 

Bướm hoa vương đào nguyên róc rách

Mạch tương tư nào trách chi ai

Hỏi thăm rạng liễu Chương Đài

Lá còn xanh thắm u hoài thở than

 

Ngao ngán thay non ngàn bể thẳm

Nhà một gian ảm đạm sớm chiều

Tương Như tức tưởi cô liêu

Phụng cầu hoàng khóc, mĩ miều Văn Quân

 

Khi mượn chén tần ngần tay lựa

So dây đàn chan chứa mỹ nhân

Thư cưu trống mái nên vần

Bến sông Dương Tử tủi thân phấn đào

 

Cũng có lúc sóng gào biển động

Mõ làng khua tiếng trống thu ba

Chuông chùa văng vẳng gần xa

Mây đen che khuất Hằng Nga buông màn

 

Sầu tê tái trăng tàn một nửa

Mảnh tình riêng đứng tựa gốc cây

Đỗ quyên hót sớm bấy chầy

Cái oanh mai mỉa vui vầy với ai?

 

Chùa Ngọc Hồ thoa cài mái tóc

Lá hồng bay bao bọc mây lành

Trên đầu thiếu nữ xuân xanh

Yến anh háo hức kinh thành Thăng Long

 

Buồn rười rượu lửa lòng âm ỉ

Tìm họ Hà thủ thỉ tỉ tê

Cũng là đồng học bạn bè

Nỗi niềm trang trải dãi dề bấy lâu.

 

*Nguyên tác thơ lục bát “Bích Câu Kỳ Ngộ“

28.6.2020 Lu Hà

 

Tố Nữ Kỳ Tiên

Cảm xúc thơ khuyết danh bài 6

 

Chuyện hương lửa thuyền quyên bến nước

Thôn Trữ La ao ước ngọc châu

Hữu duyên tương ngộ nan cầu

Vực sâu thăm thẳm biết đâu mà tìm

 

Câu ký ngộ mò kim đáy biển

Vớt mặt trăng nghêu hến sò cười

Khác chi cá nước chim trời

Tơ duyên phó mặc cho trời mối mai

 

Vắt tay ngẫm khứ lai sinh tử

Trút gánh sầu do tự lòng mình

Khổ đau tạp niệm u minh

Lòng trai phẳng lặng tâm linh an bình

 

Đóa bạch liên rung rinh cánh bướm

Hồ xuân tình thấm đượm hơi sương

Quên đi bao nỗi vấn vương

Bỏ đường phong nguyệt chọn đường vân thiên

 

Sao cho hết muộn phiền u uẩn

Mỏi chờ hoài lận đận chăn uyên

Đêm dài đông lạnh sầu miên

Cuốc kêu khắc khoải lạc miền giá băng

 

Hồn Thục đế bẽ bàng sân tuyết

Sợi tơ vò thảm thiết trời tây

Bâng khuâng ngắm cảnh am mây

Lòng buồn khiến cả cỏ cây cũng buồn

 

Buổi xế tà hoàng hôn bảng lảng

Thắp đèn lên sao tránh bóng mình

Không gian vắng vẻ lặng thinh

Lom khom tiều tụy thân hình xanh xao

 

Đóa hoa đào nghẹn ngào trong gió

Then cổng cài người đó giờ đâu?

Sương rơi thấm ướt khăn đầu

Bài thơ dang dở tủi sầu từng đêm

 

Đền Bạch mã nỗi niềm thương nhớ

Sinh một mình tới đó cầu duyên

Xem xăm bói quẻ chi tiền

Ra tay hào phóng ưu phiền nào tan

 

Bước vào trong khóc than khấn nguyện

Trước bệ thờ thắp nén nhang đèn

Khói hương rêu móc cỏ chen

Sinh càng mệt mỏi đêm đen mịt mù

 

Vừa chợp mắt vù vù gió thổi

Thấy một ông bước tới hỏi chào

Khoan thai khoác tấm cẩm bào

Tay cầm thiết bảng thanh tao nhẹ nhàng

 

Lão tiên ông dặn chàng mai đợi

Bến sông Tô ở lối cầu Đông

Giật mình chợt tỉnh giấc nồng

Bình minh le lói bềnh bồng mây mây trôi

 

Sinh rụi mắt bồi hồi giây lát

Vội về nhà lưng giắt quan tiền

Đêm qua báo mộng trong đền

Chàng còn ngờ vực thần tiên lẽ nào?

 

*Nguyên tác thơ lục bát “Bích Câu Kỳ Ngộ“

29.6.2020 Lu Hà

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: