THƠ VỀ TAM QUỐC CHÍ DIỄN NGHĨA CỦA CHU VƯƠNG MIỆN

THƠ VỀ TAM QUỐC CHÍ DIỄN NGHĨA CỦA CHU VƯƠNG MIỆN

MỘT ĐƯỜNG
 
Hạng Võ thác vào năm 33
Hàn Tín thác vào năm 34
Bàng Sĩ Nguyên cũng vào năm này
Chư Cát Lượng thác ở Ngũ Trương Nguyên
năm 54
những sát tinh
những đao thủ phủ
những hung thần
sinh ra để giết người
trời không cho sống lâu
vì tàn hại sinh linh nhiều quá
chính sách kế sách
cùng chủ thuyết
là cuốc xẻng
đào mồ chôn hết!
 
Phượng Sồ thác ở Lạc Phụng Ba
ải địa đầu cương giới Ba Thục
lối vào Thành Đô Tứ Xuyên
công không
danh không
làm toàn là chuyện rơm rác
mưu sự tại nhân
thành sự tại quả
không thành tại duyên
thương cho người tài cao
chí cả
 
 
BẰNG HỮU
 
THÔI CHÂU BÌNH
 
loạn bao nhiêu năm thì bình
bình bao nhiêu năm thì loạn
mới khởi loạn không thể bình ngay
vừa bình không thể loạn
quy luật đất trời là vậy
không ai có khả năng
xoay chuyển được càn khôn
bất cứ việc gì?
cũng cần có thời gian
 
THẠCH QUẢNG NGUYÊN
 
cái sự học có hai đường
làm thầy
làm thợ
học làm người
học làm quan
Khổng Minh Phượng Sồ Từ Thứ
học để làm thầy vua
còn chúng tôi học để làm nô tài
mỗi người một khả năng
mỗi người một chức phận
 
TỪ THỨ
 
người Dĩnh Châu
tên là Đan Phúc
tài nhường Khổng Minh chút chút
nhưng thế với thời
tiền với lực
ngoài núi là núi
ngoài vực là vực
nhưng tầm nhìn tầm mắt
giới hạn
rồng chỉ có thế
vẫy vùng nơi bể can
 
MẠNH CÔNG UY
 
cũng ngang hàng với các vị trên
cũng là bạn tri giao
với ngọa long
nhưng an phận thủ thường
không có chí cao
cuộc đời gác bỏ ngoài tai?


 
DANH MÃ
 
con ngựa Địch Lư
do Lưu Cảnh Thăng ban cho Lưu Bị
thầy tướng ngựa nói con Địch Lư
là thứ ngựa phản chủ
nhưng chưa thấy?
ở lạch Đàn Khê cõng Lưu Bị
phóng qua như bay
 
trên đường Tây Tiến Ích Châu
nhị quân sư Bàng Sĩ Nguyên tháp tùng
Lưu Huyền Đức
qua đồi Lạc Phụng Ba
bị tướng nhà Thục là Trương Nhiệm
phục hai bên đồi xạ tiễn
quân sư Bàng Thống
cùng Ngựa Địch Lư cùng thác
tội nghiệp Địch Lư chết oan?
 
trong Tam Quốc Chí diễn nghĩa
ngựa Xích Thố
được liệt vào danh mã bậc nhất
Lã Bố cưỡi
thua trận sau chết?
Quan Công cũng thua
cũng không sống
Xích Thố không có số phản chủ
mà chả chủ nào cưỡi nó
còn sống sót
 
 
HỌ LƯU
 
bao nhiêu cái hay dồn hết cho Lưu Bang
bao nhiêu cái vừa vừa dồn cho Quang Vũ
bao nhiêu cái bòng bong dồn cho Lưu Bị
cơ đồ nhà Hán tan hoang dồn cho Lưu Hậu Chủ
tài danh như Trương Lương Quán Anh Hàn Tín
bao nhiêu lác lác xàm xàm dành cho thời Đông Hán
bao nhiêu khổ nạn
dồn vào đầu Khổng Minh Bàng Sĩ Nguyên Từ Thứ
chờ hậu thân Tư Mã Trọng Tương
“tức Tư Mã Ý”
chuyển trục qua nhà Tây Tấn
hết chuyện
 
 
KẾT NGHĨA ĐÀO VIÊN
 
Ba đại hào kiệt người Trác Quận
là Lưu Quan Trương
uống máu ăn thề
kêt nghĩa đào viên
không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm
nguyện chết cùng ngày
cùng tháng cùng năm
lên núi đao
xuống chảo dầu
đều có nhau
 
QUAN CÔNG
 
ngu dốt vì kiêu ngạo
làm mất Kinh Châu
thác ở Mạch Thành
chuyện chẳng đặng đừng
số nhà Thục Hán mạt
có trách cũng vô cùng?
 
TRƯƠNG PHI
báo thù
cho nghĩa huynh đi tiên phong
Lưu Bị đi hậu tập
Phi tính nóng nẩy
ưa rượu hay đánh binh tốt
gươm giáo không có mắt
đấm đá vô tình
thác?
 
Lưu Bị dẫn lục quân
đóng 72 trại
bị Lục Tốn đốt rụi
thất vọng
trút hơi thở cuối cùng
nơi Bạch Đế Thành
sự nghiệp nhà Thục Hán
đến giờ này đi đoong
Đào Viên kết nghĩa
thành bại
vẫn trọn nghĩa đệ huynh
 
Chu Vương Miện

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: