Song Thất Lục Bát Chùm Số 281 – Lu Hà

Song Thất Lục Bát Chùm Số 281

 

Truyện Mai Lương Ngọc

Cảm xúc thơ khuyết danh bài 30

 

Quân hầu vội trình thưa tướng phủ

Lệnh cho vào mọi sự hỏi han

Bâng khuâng hai họ Mai, Trần

Trước sau kể hết tần ngần giờ lâu

 

Mừng chị sống dãi dầu sương tuyết

Mẹ bình yên thân thiết xiết bao

Phùng Đô sát cũng nghẹn ngào

Giám trường chủ khảo chức cao thực quyền

 

Nghiêm quốc pháp ban truyền khẩn thiết

Việc công tư phân biệt rạch ròi

Quan trường cống sĩ xăm soi

Hiềm nghi ganh tỵ phải coi tận tường

 

Hai cháu tạm về phường tướng quốc

Càng thảnh thơi lựa bước chân đi

Cảnh chùa yên tĩnh một khi

Thanh khâm trả nợ đền nghì phiếu mai

 

Hai huynh đệ đành hai tên giả

Bởi gian thần lòng dạ hẹp hòi

Sai nha lính kín khắp nơi

Tiểu nhân rình rập nhặng ruồi vo ve

 

Cuộc thi hội lọng che trống điểm

Cả hai chàng đã chiếm bảng vàng

Mục Vinh thứ nhất vẻ vang

Khâu Khôi trọng vọng xênh xang thứ nhì

 

Khoa thi hội cực kỳ là khó

Phải bốn lần văn, chữ, quốc, âm

Phun châu nhả ngọc dãi dầm

Tinh thông chiếu, chế, biểu tâm thiên triều

 

Hàng tiến sĩ quốc thiều trang trọng

Bổ làm quan danh vọng kém ai

Tri châu, tri huyện gót hài

Nghênh ngang võng lọng phủ đài quân uy

 

Lệnh ban truyền nhật kỳ chế pháp

Cuộc thi đình tam giáp thấp cao

Đình nguyên, bảng nhãn nhất trào

Thám hoa trang trọng hồng bào thứ ba

 

Trung cấp mới gọi là Hoàng giáp

Phó bảng là hạ cấp xuất thân

Ai hay thượng cấp xuất thần

Trạng nguyên họ Mục sau phần họ Khâu

 

Đoạt bảng nhãn vào chầu thiên tử

Được ba tuần ngự tửu cung hoa

Thám hoa, tiến sĩ nhạt nhòa

Tính trong mười điểm thái hòa nhân gian

 

Cả hai hàng văn quan võ tướng

Lộc nước thơm tưởng thưởng chúng khanh

Long qui ai dám tranh dành

Mục Vinh quan trạng rỡ ràng cân đai

 

Truyền ba ngày du nhai thượng mã

Thánh thượng mừng thiên hạ vui lòng

Tân khoa mũ áo thong dong

Cùng sang tướng phủ Lư Công lạy quỳ

 

Cả một lũ nhung y tề chỉnh

Đứng xếp hàng cung kính nhìn lên

Tiệc trà ra vẻ bề trên

Hoàng Tung nghễu nghện gọi liền Khâu Khôi

 

Nay Tướng quốc riêng mời bảng nhãn

Xin vào trong khẩn khoản mấy hồi

Đủ trò danh lợi đãi bôi

Tiểu thư ngấp nghé vừa đôi Tấn- Tần.

 

*Nguyên tác lục bát: “Nhị Độ Mai”

16.6.2020 Lu Hà

Truyện Mai Lương Ngọc

Cảm xúc thơ khuyết danh bài 31

 

Khâu sinh cười cầu thân bá đạo

Cưỡng ép duyên thô bạo thế chăng?

Se tơ kết tóc xích thằng

Coi thường nhân quả tao khang trọn lòng

 

Thuyền tôi đã thuận dòng nhân nghĩa

Chẳng phụ người mai mỉa thế gian

Sá chi gia cảnh bần hàn

Thề non hẹn biển chứa chan ân tình

 

Đứng phắt dậy bất bình nổi giận

Quắc mắt nhìn oán hận sục sôi

Nhục thay cho kẻ chim mồi

Trắng râu đầu bạc nhặng ruồi tanh tao

 

Giọng mối lái tào lao nham nhở

Dở đủ trò thớ lợ lưu manh

Mưu mô xảo quyệt dỗ dành

Vo ve tiếng Trịnh rắp ranh phượng hoàng

 

Sinh lên kiệu vội vàng đi khỏi

Giữa nửa đường chàng mới nghĩ xa

Lẽ nào trời lại hại ta

Phút giây nông nổi gây ra vạ này

 

Chàng lật đật cởi ngay triều phục

Trống cầm canh hối thúc chạy mau

Ầm ầm ánh đuốc phía sau

Đầu trâu mặt ngựa tranh nhau bắt về

 

Chuyện thoái hôn bốn bề tai vách

Cả kinh thành sao tránh mạch rừng

Lư công nổi giận đùng đùng

Xuất binh điểm tướng truy lùng gắt gao

 

Cả trường quan xôn xao đây đó

Sĩ tử bàn tấu sớ kêu oan

Tai ương vạ gió nguy nan

Xót xa Bảng nhãn mệnh quan triều đình

 

Đỗ tam khôi hiển vinh vừa thấy

Họa diệt thân trông cậy vào ai

Gian thần nghịch đảng bất tài

Bắt người bỏ ngục ép nài duyên tơ

 

Chúng ta chẳng thờ ơ lãnh đạm

Quyết ra tay dạy đám lộng quyền

Hè nhau kéo đến trước tiên

Phủ quan chủ khảo điện tiền tấu chương

 

Phùng Đô sát cảm thông sĩ tử

Việc nghĩa này do dự sao đành

Ngán thay hai chữ công danh

Phù hoa cái bả tranh dành ỉ ôi

 

Có một ngã hận đời bức bách

Quyết liều thân đón đánh Lư, Hoàng

Hỏng thi đâu dám về làng

Tư lương khánh kiệt họ hàng cười chê

 

Cả đám đông nhất tề vác gậy

Bầy trâu điên bỗng thấy hét lên

Túi thơ bầu rượu  chật lèn

Kiệu Lư kèn trống hiệu đèn ở đây.

 

*Nguyên tác lục bát: “Nhị Độ Mai”

16.6.2020 Lu Hà

 

Truyện Mai Lương Ngọc

Cảm xúc thơ khuyết danh bài 32

 

Khắp đô thành ngập đầy ống quyển

Đổ xô về quyết chiến không lùi

Cuồng phong bão tố chôn vùi

Kiệu vàng tan nát chẳng đui thì què

 

Với sức mạnh chẻ tre sôi sục

Lư Kỷ kia đè dúi xuống đường

Hoàng Tung nghiền nát như tương

Nịnh thần rúm ró bất lương hãi hùng

 

Quan Bảng nhãn lẫy lừng hiển hách

Văn thơ hay đành hạch tội gì?

Hiền tài lương đống uy nghi

Vu oan cho kẻ trung nhì được sao?

 

Rồi tứ phía kẻ cào người cấu

Đứa đứng xa củ đậu chọi liền

Trận đòn hội chợ cuồng điên

Than ôi! Nghiệp chướng nhãn tiền thấy chưa?

 

Những cú đấm như mưa giáng xuống

Thật đáng đời Lư tướng tiểu nhân

Áo bào tơi tả gian thần

Hội đồng tả hữu hầu quân tan tành

 

Lư Kỷ không còn manh áo vá

Khắp toàn thân lông lá xồm xoàm

Đánh cho mặt mũi tối tăm

Trời sầu đất thảm băm vằm thịt da

 

Thế mới biết nhì ma nhất quỉ

Rồi thứ ba đích thị học trò

Tiền vàng bạc giấy thành tro

Tưng bừng khói lửa mịt mờ núi sông

 

Ánh bình minh mặt rồng ngự giá

Cả triều đình bệ hạ kêu vang

Vua Đương chĩnh chện ngai vàng

Bỗng đâu hai ngã Lư, Hoàng khóc than

 

Tay ôm đầu kêu oan thảm thiết

Mặt sưng vù rên riết kêu gào

Khâu Khôi bảng nhãn bôn đào

Bắt về chưa kịp giữa trào tấu chương

 

Hai chủ khảo chủ trương xách động

Cả trường thi đánh trống khua chiêng

Lão thần bị đánh ngả nghiêng

Hoàng Tung sĩ tốt xích xiềng tả tơi

 

Xin bệ hạ đèn trời soi xét

Quốc pháp nghiêm bóp nghẹt mầm non

Lão thần lòng dạ sắt son

Trị quân phản loạn sống còn là may

 

Xin phát binh điều ngay võ tướng

Dàn trận ra khí trượng quân oai

Bắt giam sĩ tử lạc loài

Cho vào ngục tối hình hài khảo tra

 

Đường Đức Tông chiếu ra tức tốc

Đòi Đảng, Phùng đến trước điện tiền

Đồng thanh hai kẻ tôi hèn

Đảm đương trọng trách khảo biên nhân tài.

 

*Nguyên tác lục bát: “Nhị Độ Mai”

17.6.2020 Lu Hà

 

Truyện Mai Lương Ngọc

Cảm xúc thơ khuyết danh bài 33

 

Vầng nhật nguyệt trường đài chứng giám

Chực bên ngoài còn lắm cống sinh

Giữa đường thấy chuyện bất bình

Tiếng thơm cửa Khổng sân Trình ra tay

 

Lư tướng quốc bắt ngay bảng nhãn

Chuyện cầu hôn hung hãn bất nhân

Vì con gái rượu cầu thân

Khâu Khôi nổi giận gian thần đảo điên

 

Vua thấy lạ lệnh truyền sĩ tử

Trước sân rồng tham dự tâu bày

Người sau kẻ trước quỳ ngay

Muôn tâu thánh thượng việc này tại ai?

 

Lũ nho sinh bất tài cam chiụ

Thi hỏng đành bìu ríu trở về

Dặm trường muôn nẻo sơn khê

Tốn công đèn sách ê chề thôn hương

 

Lòng hổ thẹn tư lương hết sạch

Nợ thanh khâm dám trách chi ai

Thánh ân tuyển chọn hiền tài

Quốc gia hưng thịnh tẩm đài phỉ phong

 

Đại khoa Khâu Khôi bảng giáp

Bảng nhãn do quốc pháp nghiêm minh

Dịp may đứng giữa triều đình

Hoàng thiên mưa móc cống sinh nương nhờ

 

Bầy xu nịnh nhuốc nhơ trơ tráo

Đã nhiều năm vu cáo trung thần

Trắng đen lẫn lộn bất nhân

Thương thiên hại lý muôn dân thảm sầu

 

Nay chúng thần khấu đầu bày tỏ

Lư tướng công bợ đỡ thiên triều

Hỏa mù che mắt nói điêu

Nỏ mồm cú vọ đặt điều thị phi

 

Khôi Bảng nhãn làm gì nên tội?

Thuở hàn vi sớm tối học hành

Sĩ phu trọng nghĩa tín danh

Tấm lòng chung thủy sắt đanh nguyện thề

 

Bách Lý Hề da dê năm bộ

Vợ ở nhà bao bố thắt lưng

Mảnh mai vò võ trông chừng

Kiệu vàng đón rước rượu mừng đoàn viên

 

Bệ hạ có tôi hiền đảm lược

Bậc trung quân ái quốc thương dân

Sá chi cường địch mưu thần

Thái bình thịnh trị non gần đỉnh xa

 

Nay tướng quốc vào ra thậm thụt

Bàn tay che mất hút mặt trời

Nghênh ngang chịu dưới một người

Vạn dân đè bẹp ăn chơi lộng quyền

 

Trò bịp dưới dối trên đã rõ

Chuyên tấu sàm vô cớ bắt giam

Làm sao thỏa hết tham lam

Lập bè kết đảng luận đàm nhố nhăng.

 

*Nguyên tác lục bát: “Nhị Độ Mai”

17.6.2020 Lu Hà

 

Truyện Mai Lương Ngọc

Cảm xúc thơ khuyết danh bài 34

 

Hoàng Thượng nghe mọi đàng sáng tỏ

Lư vội tâu việc đó nhỏ nhen

Lão thần kén rể ép duyên

Riêng tư phối ngẫu đâu phiền hỏi han

 

Học trò nghèo bầy đàn phản loạn

Dám rủ nhau ngăn chặn lão thần

Cấu cào xâu xé toàn thân

Muôn tâu bệ hạ ra quân tiễu trừ

 

Đường Đức Tông mặt như chàm đỏ

Trên ngai vàng lại đỏ dần lên

Thì ra trẫm đã mấy niên

Tin lời nghịch tặc triền miên sai lầm

 

Lư Kỷ ngươi ngấm ngầm phản trắc

Giết trung thần hạ ngục hiền lương

Chúng bay gian đảng nhiễu nhương

Tư thông với giặc biên cương lọc lừa

 

Bắt gái đẹp mưu đưa cống phẩm

Việc công tư thưa bẩm mập mờ

Phùng Đô sát lập hồ sơ

Bộ hình đaị lý lập tờ cung khai

 

Tam pháp nghị họ Mai xét lại

Trần Đông Sơ oan trái bấy nay

Khâu Khôi lập tức thả ngay

Hoàng Tung bỏ ngục tra ngày khảo đêm

 

Bọn tiểu yêu dưới thềm van lạy

Lũ tay chân dơ dáy bấy lâu

Khuyển nhung phủ huyện ngưạ trâu

Mặt xanh đít nhái trắng râu bạc đầu

 

Đạo thần tử bấy lâu khinh bỉ

Mai Bá Cao dị nghị tội gì?

Đặt điều gây chuyện thị phi

Đông Sơ bỏ ngục bởi vì thương con

 

Đại trung thần sắt son lòng dạ

Ngươi vu oan giá họa đủ điều 

Moi tiền thủ hạ lắm chiêu

Khiết Đan cấu kết Kim, Liêu thông đồng

 

Đang tra hỏi chưa xong lại thấy

Ngã con nuôi van lạy quan trong

Rập đầu máu chảy dòng dòng

Kẹp đùi bẻ gối lưng còng dái teo

 

Cả ba tòa tuân theo chiếu lệnh

Hành, pháp, tư chẳng chệch đi đâu

Già đời đầu bạc trắng râu

Nực cười tướng quốc công hầu bình vôi

 

Chịu không nổi mấy hồi đòn đánh

Rắn hổ mang hết bạnh cổ phun

Lư, Hoàng té đái ỉa đùn

Râu ria bê bết chổi cùn nhặng bay

 

Mới nhận tội phơi bày mặt thật

Mai Bá Cao sinh nhật ít quà

Quan văn ra trận mút mùa

Giữ chân quan võ cáy cua họ hàng

 

Ăn của đút phũ phàng kén rể

Ép buộc người khống chế lâm môn

Thúc quân truy đuổi bắt luôn

Khi quân phạm thượng bán buôn sơn hà.

 

*Nguyên tác lục bát: “Nhị Độ Mai”

17.6.2020 Lu Hà

 

Truyện Mai Lương Ngọc

Cảm xúc thơ khuyết danh bài 35

 

Chuyện xưa cũ khai ra tất cả

Chống hiền thần xếp đá cản đường

Đầu hàng giặc ở biên cương

Moi dần ngân quỹ quân lương khấu trừ

 

Cả ba viện sao như bản chính

Dấu niêm phong biên tịch rõ ràng

Thu hồi điền sản tư trang

Tìm ra mật thất bạc vàng ngập kho

 

Phùng Lạc Thiên thăm dò đây đó

Án giết cha tấu sớ minh oan

Gọi Mai Lương Ngọc cùng bàn

Truy lùng phe đảng xa gần gắt gao

 

Khâu Khôi cũng mời vào trong phủ

Viết tấu chương để cứu phụ thân

Mặt rồng nay đã rất gần

Giải trình oan khuất ân cần bảo ban

 

Cả hai chàng ứa tràn giọt lệ

Sắp tới ngày cha mẹ đoàn viên

Ân dày mưa móc Hoàng thiên

Phúc thay nguồn cội tổ tiên rỡ ràng

 

Hai tấu sớ từng trang thống thiết

Bản hùng văn tình tiết bi ai

Trạng nguyên Bảng nhãn hiền tài

Uyên thâm lương đống khứ lai rạch ròi

 

Vừa hửng sáng sương rơi chạng vạng

Buổi thiết triều xếp hạng bá quan

Hàng trăm sĩ tử đứng tràn

Hành lang chật ních cấm quân canh phòng

 

Phùng Đô sát thong dong bước tới

Trước bệ rồng vời vợi đèn trời

Tờ cung chứng chỉ các nơi

Pháp hình đại lý rạch ròi phân minh

 

Tội Lư, Hoàng triều đình lũng đoạn

Chúng ngấm ngầm tạo phản từ lâu

Họ Mai đáng bậc công hầu

Vu oan giá họa mưu cầu lợi riêng

 

Trần Đông Sơ mối riềng trụ cột

Bạn Mai công bị nhốt trong lao

Hạnh Nguyên thân phận liễu đào

Cha con cốt nhục máu trào lệ rơi

 

Vua lắng nghe nghẹn lời cảm phục

Trần Đông Sơ ban chức hơn xưa

Chiếu truyền bài vị đón đưa

Mai công con cái kế thừa còn ai?

 

Tâu Hoàng thượng họ Mai còn có

Tân Trạng nguyên ấy đó đâu xa

Khâu Khôi bảng nhãn chính là

Con quan Đô sát triều ta họ Trần

 

Vua Đường mừng trung thần nghĩa sĩ

Các lão thần thương nghị khẩn cầu

Trạng nguyên, Bảng nhãn vào chầu

Đan trì quỳ dưới ngẩng đầu dâng lên.

 

*Nguyên tác lục bát: “Nhị Độ Mai”

18.6.2020 Lu Hà

 

Truyện Mai Lương Ngọc

Cảm xúc thơ khuyết danh bài 36

 

Vua Đường xem thầm khen tấu sớ

Mối lương duyên trắc trở oan khiên

Trường giang sóng vỗ thuyền quyên

Thư cưu trống mái Trung nguyên yếm đào

 

Lệnh Hoàng đế hạ đao giờ ngọ

Quyết phanh thây chém cổ phản thần

Trạng nguyên, Bảng nhãn đích thân

Giám quan trưởng phó xa gần cho xem

 

Nắng cháy da lem nhem mặt mốc

Hai cái đầu lăn lóc máu trôi

Đáng đời giành giật thịt xôi

Tham quan ô lại tanh hôi pháp trường

 

Đầu bêu cọc làm gương kẻ khác

Người qua đường nhổ nước bọt khinh

Ba ngày phơi xác trương phình

Đổ vôi lỗ huyệt triều đình an dân

 

Trần Đông Sơ tạ ân Hoàng thượng

Chiếu tấn phong chấp chưởng binh quyền

Cân đai tướng quốc trước tiên

Ngọ môn trực sẵn võ biền văn quan

 

Từ dạo đó dân an quốc thái

Lập kỷ cương hủ bại diệt trừ

Quán âm bồ tát nhân từ

Bốn phương cầu Phật thiên tư sáng ngời

 

Cáo thị dán muôn nơi tế lễ

Mai Bá Cao sự thể rõ ràng

Phong hàng Thái bảo quốc tang

Dựng đài trung liệt khói nhang phụng thờ

 

Phùng Lạc Thiên thượng thư đại nghị

Bậc tam công học sĩ Trạng nguyên

Xuân Sinh ngự sử toàn quyền 

Hạch tâu Đô sát mọi miền phủ châu

 

Qua tam cấp Đảng, Khâu nhị phẩm

Vợ Mai, Trần nhất phẩm Hạnh Nguyên

Vân Anh quốc sắc thuyền quyên

Ngọc Thư cùng với Vân Tiền gọi là

 

Hàng đệ nhị gần xa nao nức

Danh tiếng thơm đón rước linh đình

Khen thay tiết hạnh trung trinh

Một nhà tài lộc hiển vinh tót vời

 

Mộ Mai công tức thời khai táng

Cả triều đình quốc trạng sa châu

Văn quan võ tướng cúi đầu

Ngậm cười Thái bảo bóng câu suối vàng

 

Mai Lương Ngọc linh sàng hộ tống

Về Châu Thường chiêng trống quân binh

Bốn phương tuần thú xuất chinh

Thượng phương bảo kiếm ấn hình trao tay

 

Quyền tối thượng thẳng ngay trọng trách

Các phủ châu đành hạch xét tra

Cầm cân nảy mực quan nha

Lại kia hộ nọ mọi nhà anh minh.

 

*Nguyên tác lục bát: “Nhị Độ Mai”

19.6.2020 Lu Hà

 

Truyện Mai Lương Ngọc

Cảm xúc thơ khuyết danh bài 37

 

Việc đại tuần cung nghinh thánh chỉ

Chiếu năm mây bài trí dểnh dang

Khoan thai bước tới hai chàng

Chắp tay quỳ trước ngai vàng tạ ân

 

Tin báo trước tăng nhân quét dọn

Khói hương thơm để đón giác linh

Lễ nghi gõ mõ tụng kinh 

Văn quan võ tướng triều đình tôn vinh

 

Mặc áo giấy bóng hình mờ ảo

Rượu ba tuần Thái Bảo cưỡi mây

Sống trung thác liệt hồn này

Oán thù rửa sạch đọa đày tiêu tan

 

Rước linh cữu quan quân rầm rộ

Trước bệ rồng dâng sớ tâu rằng:

Công tư đâu dám nhập nhằng

Nhớ xưa thần có một chàng gia nhân

 

Bước đường cùng liều thân cứu chủ

Con rể tìm nhạc phụ nương thân

Ngờ đâu kẻ ấy ác gian

Kể chi nhân nghĩa giết oan Hỷ Đồng

 

Hầu Loan muốn lập công cho đảng

Bắt lầm người giả dạng thế thay

Nhờ ơn thánh đức cao dày

Trọn phần nghĩa tớ đạo thày chẳng quên

 

Mong bệ hạ cửu tuyền mưa móc

Dưới suối vàng cũng được cậy trông

Vua Đường thấu hiểu nỗi lòng

Miếu thờ xây dựng sắc phong Hỷ Đồng

 

Hàng thất phẩm khói hương cúng tế

Đúc tượng đồng bệ vệ uy nghi

Bát cơm phiếu mẫu đền nghì

Chim kêu vượn hót rầm rì trúc mai

 

Sinh lạy tạ gót hài lui bước

Linh cữu cha kiệu rước về quê

Vượt qua vạn dặm sơn khê 

Quản chi vực thắm suối khe trập trùng

 

Đêm hạ trại giăng mùng tư lự

Tiếng cuốc kêu tu hú gọi hè

Quân binh gươm giáo chỉnh tề

Sáng ra cờ mở bốn bề hò reo

 

Thuyền lướt sóng một lèo gió thổi

Khói hương bay tìm lối bước lên

Một vài tên lính theo liền

Cảnh chùa hiu quạnh sân nền vắng teo

 

Trong hậu đường hắt heo luồng khí

Trên bệ thờ bài vị Lư công

Thái sư gia tộc cậy trông

Hầu Loan cẩn bái một dòng đề bên

 

Mai Lương Ngọc cầm lên cười nhạt

Rồi sai quân mang trát đến đòi

Nghe tin tuần án tới nơi

Hầu Loan vỡ mật mồ hôi đầm đìa

 

*Nguyên tác lục bát: “Nhị Độ Mai”

19.6.2020 Lu Hà

 

Truyện Mai Lương Ngọc

Cảm xúc thơ khuyết danh bài 38

 

Bớ tên kia trau tria mụn gái

Rể đông sàng oan trái giờ đâu?

Rụng rời nghe chửa hết câu

Hầu Loan rên rỉ bể dâu đoạn trường

 

Thằng rể ấy quê hương rời bỏ

Bệnh phát ra chẳng rõ khi nào

Ốm o quặt quẹo xanh xao

Thân tàn ma dại âm hao chẳng tường

 

Huyện nhỏ bé đảm đương chức phận

Thượng cấp sao tường tận nguyên do

Tơ duyên con gái lão nô

Hồng nhan bạc mệnh sông hồ bơ vơ

 

Con cáo già đừng vờ vĩnh nữa

Ăn lộc vua chất chứa trong chùa

Mưu mô bài vị chống vua

Phản đồ thờ phụng cáy cua đông sàng

 

Chuyện hôn lễ hứa nhăng hứa cuội

Bắt giam chàng bởi tội chứng gì

Ép người ta phải chết đi

Xác vùi huyêt mộ chim di tuyền đài

 

Chính ta đây là Mai Lương Ngọc

Vương Hỷ Đồng vỏ bọc thử ngươi

Mạng người đâu phải trò chơi

Lòng lang dạ sói miệng đời ỉ ôi

 

Người đầy tớ xa xôi chín suối

Lập miếu thờ chói lọi ngàn thu

Hồn theo mây gió vân du

Vua phong thất phẩm trượng phu trọn lòng

 

Tên tri huyện hết mong chạy trốn

Mặt xanh rờn biết độn thổ đâu

Pháp trường cây cỏ nát nhầu

Ruổi mau lệnh tiễn chém đầu thị oai

 

Răn đe kẻ tham tài bất nghĩa

Bầy vô lương chôm chỉa lọc lừa

Thái sư quốc phụ đong đưa

Gian thần mướp đắng mạt cưa bọ dòi

 

Lũ a dua nhặng ruồi ăn ké

Nịnh tà quyền bắt bẻ dân đen

Tiểu nhân quen thói bon chen

Sai nha vô lại ươn hèn thịt xôi

 

Trống tam liên mấy hồi vang dội

Cờ biển giăng thập đội nghiêm minh

Đại thiên tuần thú an ninh

Tay cầm bảo kiếm xuất binh lệnh bài

 

Châu Bá Phù ra ngoài cửa đón

Vẻ cân đai long trọng Trạng nguyên

Nhà trong gia khách quan viên

Xếp hàng tề chỉnh trên nền gạch hoa

 

Quan khâm sai đại khoa rạng rỡ

Đỗ Trạng nguyên tuần thú các miền

Châu công mở tiệc hàn huyên

Gấm khoe sợi quý rượu khen phúc lành.

 

*Nguyên tác lục bát: “Nhị Độ Mai”

20.6.2020 Lu Hà

 

Truyện Mai Lương Ngọc

Cảm xúc thơ khuyết danh bài 39

 

Gọi Hạnh Nguyên, Vân Anh ra gặp

Tình nhạc gia lửa thắp đèn lồng

Thanh khâm trả nợ tang bồng

Xong tuần đại thú tổ tông tông họ hàng

 

Nghĩa thông gia thênh thang rộng mở

Đường vinh quang sớm được vuông tròn

Hoàng ân rõ tấm lòng son

Khâm kỳ đáo hạn con còn lai kinh

 

Trước đại sảnh gia đình làm lễ

Sinh tạ từ suôn sẻ lên đường

Tiễn đưa con rể dặm trường

Buồm căng gió lộng xuôi dòng Thường châu

 

Chàng trở lại mã đầu bến tựa

Về tới nơi sang sửa một tuần

Cho quân đi đón mẫu thân

Sơn đông quê cậu cũng gần đấy thôi

 

Bà lên kiệu bồi hồi thổn thức

Mấy ngày liền thúc giục tới nhà

Chập chờn bóng quế hồn ma

Hoàng hôn bảng lảng châu sa đôi hàng

 

Thấy bài vị linh sàng ở đó

Vật vã mình nức nở khóc than

Truyền thần mũ áo đại quan

Khói hương nghi ngút dao hàn cắt da

 

Dạ đau đớn lệ sa ruột thắt

Chín khúc nhôi bằn bặt mấy hồi

Nửa mê nửa tỉnh than ôi!

Hồn mây lạc lối xa chơi nẻo nào

 

Mẫu thân ơi! Nghẹn ngào nức nở

Bến Nại Hà cách trở chơi vơi

Thấy ông mũ áo đứng cười

Giục bà trở lại cõi người trần gian

 

Tình mẫu tử chứa chan năm tháng

Trải mấy thâu cay đắng chia ly

Phải đâu giấc mộng thần kỳ

Rõ ràng trước mặt nhung y lụa là

 

Ngồi cạnh bà thiết tha năn nỉ

Mời đại phu chữa trị kịp thời

Bể sâu thăm thẳm ngàn khơi

Trời cao muôn trượng cảnh đời hợp tan

 

Quan khâm sai đại thần tuần thú

Giải oan cha lại cứu nhạc gia

Trần Đông Sơ, trở lại nhà

Vua phong Tướng quốc sơn hà bình an

 

Tuổi thiếu niên gian nan vất vả

Vẫn trọn lòng vàng đá sắt son

Nhờ trời cho được vẹn tròn

Đền ơn trả oán nước non nguyện thề

 

Tuân chiếu chỉ về quê Quốc trạng

Để vinh qui, hối táng, đại tuần

Trống kèn vang dội đại quân

Lai kinh xin rước mẫu thân xuống thuyền

 

*Nguyên tác lục bát: “Nhị Độ Mai”

21.6.2020 Lu Hà

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: