Kỷ niệm Đệ Nhị Chu Niên ngày thành lập Đại Học Nhân Quyền Việt Nam

 

Kỷ niệm Đệ Nhị Chu Niên ngày thành lập Đại Học Nhân Quyền Việt Nam

 

Kính thưa Quý vị Giáo sư,

Cùng các bạn sinh viên,

Kính thưa Quý thân hữu trong và ngoài nước.

 

Nhân dịp kỷ niệm Đệ Nhị Chu Niên ngày thành lập Đại Học Nhân Quyền Việt Nam, xin kính gởi đến Quý vị lời chúc tốt đẹp nhất và sự cảm ơn chân thành những đóng góp về tinh thần qua bài vở tài liệu giúp Diễn Đàn Đại học ngày càng phong phú. Đại học kính cảm ơn về sự nhã ý của nhiều ân nhân muốn giúp xây dựng Đại Học nhưng hiện tại vẫn chưa có chủ trương nhận tiền của một vị nào, cho dù sự trang bị về vật chất là một nhu cầu cần thiết, hiện nay chúng tôi tự đóng góp và trang trải mọi chi phí, trong tương lai khi vượt quá khả năng, chúng tôi sẽ thông báo sau. Một lần nữa xin chân thành tri ân!

 

Thưa Quý vị, hai năm qua Đại học đã phổ biến trên ba ngàn tài liệu liên quan về Nhân Quyền trong mục đích nhằm giáo dục sự tôn trọng con người trên nền tảng Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền 1948. Có thể nói đây là Đại Học Nhân Quyền đầu tiên trên thế giới được thành lập ngay dưới chế độ cai trị tàn bạo của Cộng Sản!

Mục tiêu của Đại Học Nhân Quyền Việt Nam như đã phổ biến ngay từ đầu qua dự án “Đại học không nhằm lật đổ một chế độ nào, vì tự thân từ sự nhận thức sẽ biến đổi chính mình và toàn xã hội. Không ai muốn trên phạm vi quốc gia một chính phủ không do dân bầu, trên phạm vi cá nhân gia đình lâm vào cảnh bất hạnh: chồng chung vợ chạ, con cái đĩ điếm, giết người cướp của… Con người sinh ra ai cũng muốn được hạnh phúc, muốn được như vậy chúng ta phải tôn trọng hạnh phúc của người như của chính mình và vai trò của Đại học Nhân quyền như cây gậy mở đường.

Đại học sẽ có một vai trò rất lớn ngay hôm nay cũng như trong tương lai nhất là sau mỗi lần thay đổi chế độ, trên nền tảng nhân cách cá nhân tạo nên nhân cách quốc gia. Nên từ nền tảng những mô phỏng, Đại học sẽ giúp sớm ổn định xã hội công dân trong trật tự. Ước lắm thay và mong có sự chỉ dẫn của tất cả Quý vị quan tâm đến Việt Nam.”

Đồng hành trong sự đau thương cùng Dân Tộc, nạn lộng hành chiếm đoạt tài sản đất đai của người dân ngày càng thô bạo, nhiều trường hợp – hợp pháp (theo chế độ) nhưng không hợp lý, thậm chí hầu hết là không hợp lý cũng như hợp tình – “Chở thuyền và lật thuyền cũng là dân”, “Lật thuyền mới biết dân như nước”! Tư tưởng Nguyễn Trãi.

 

Con thuyền Việt Nam đang chao đảo về mọi mặt, riêng về đạo đức tha hóa hết thuốc chữa như con giết cha, vợ giết chồng, anh em ruột thịt giết nhau…toàn cảnh điển hình tại Nghệ Tĩnh ‘chuyện giết người như giết chó’ và trên khắp các tỉnh thành đều như vậy! Quyền con người hoàn toàn số âm dưới chế độ Cộng sản!

 

Riêng với người chủ trương thành lập Đại học Nhân quyền, ngay khi đang viết bài này vừa nhận một email dọa sẽ bị giết chết, cũng như không biết bao lần bị dọa nạt, trấn áp, khủng bố, kể cả bị gọi làm việc với Công an!* Và chúng tôi chỉ biết âm thầm chịu đựng cùng cầu nguyện, khẳng định con đường Dấn Thân vì Công Lý, Hòa Bình, Bác Ái!

 

Đường lối mới về Nhân Quyền sáng lên, ý thức của con người về thân phận của mình và tha nhân, xã hội công dân hình thành, cộng đồng mạng ngày nay chính là bước đầu hình thành xã hội dân sự của thời công nghệ thông tin, tất yếu sẽ dẫn đến nền Dân Chủ Phổ Quát!

 

Nguyện xin Thượng Đế, Tổ Tiên thêm sức cho chúng ta, những người chiến sĩ bảo vệ nhân quyền “Nhân Quyền không phải là làm những chuyện lớn lao như cướp chính quyền, nhưng là những việc nhỏ và rất nhỏ mang lại hạnh phúc cho con người và chỉ có được như vậy khi con người nhận ra nhau trong bộ mặt con người kể cả thương yêu các súc vật!

 

Việt Nam, ngày 11- 5 – 2012

Trân trọng,

Người chủ trương thành lập ĐHNQVN

Viện Trưởng

Nhà văn Nguyễn Quang

 

 

 

Chú thích:

* Do you really need your life?

 

K-C9 akershe22@hotmail.com qua s15344494.onlinehome-server.com
22:34 (21 giờ trước)

(chiếu theo ngày 10-5-2012 lúc 7:39PM Vietnam

 
tới tôi

 

This is the only way for me to inform you for now.You need to be very careful about this and keep this secret with you until I make arrangements to meet you in person. No need to know who I am or where i am from this may sound very surprising and strange to you.I have been paid in advance to terminate you with some reasons listed to me by my employer. This person is very close to you and I have followed you closely for a while now and have seen that you are innocent of the accusations leveled against you. Do not contact the police or try to send a copy of this to them,because if you do I might be pushed to do what I have been paid to do.This is the first time I turn out to be a betrayer in my profession.That is the reason why I took pity on you and made up my mind to help you if you are willing to help yourself and take legal action on that person who want you dead before another contract killer is hired.

 

**Xin mời xem lại Thông Báo Thành lập Đại Học Nhân Quyền Việt Nam

http://vietluan.org/index.php?mod=article&cat=ttdh&article=22

 

THÔNG BÁO
Thành lập Đại Học Nhân Quyền Việt Nam

Nhân ngày Nhân Quyền Việt Nam, tôi long trọng tuyên bố thành lập Đại học Nhân Quyền Việt Nam. Đây là một loại mô hình Đại học bên ngoài Đại học như dưới thời Trung cổ khi những kẻ thống trị áp đặt lên toàn dân sự độc quyền toàn trị.

 1. Tôn chỉ mục đích như đã ghi trong dự án.
 2.  Đại học khai giảng vào tháng 12, ngày Nhân Quyền Liên Hợp Quốc.
 3. Trong tình huống đặc biệt của Việt Nam chỉ công bố Ban sáng lập cũng là Ban Điều Hành khi đất nước hoàn toàn tự do, dân chủ.
 4. Trong sự đồng thuận của các Thành viên sáng lập, người chủ trương dự án đảm trách Hiệu Trưởng Đại Học Nhân quyền Việt Nam.
 5. Các chương trình phổ biến không chỉ nhằm cho bậc Đại học nhưng phổ cập đến mọi công dân kiến thức nhân quyền, do đó sẽ có các trung tâm nhân quyền phù hợp theo nhu cầu.
 6. Đại học không chủ trương quyên góp và gây quỹ, chỉ ước mong Quý Vị nhiệt tình đóng góp bài vở liên quan đến giáo dục nhân quyền để biến nơi diễn đàn này trở thành cái nôi nhân quyền của mọi gia đình Việt Nam.
 7. Kính cảm ơn tất cả Quý vị đã quan tâm đến tình trạng suy thoái trầm trọng về đạo đức tại Việt Nam ngày nay. Việc phổ biến nhân quyền là một vấn đề thiết yếu để chấn hưng đạo đức làm người không chỉ hôm nay, cả mai sau và không chỉ dành riêng cho Việt Nam nhưng với các dân tộc.
 8. Đặc biệt kính cảm ơn các Sứ Quán tại Việt Nam cũng như các Tổ chức Nhân quyền đã hoan nghênh việc thành lập Đại Học Nhân Quyền Việt Nam một cách nhiệt tình.
 9. Mọi liên hệ xin gởi về các địa chỉ sau:

vietluan100@gmail.com
vietluan@vietluan.org
http://vietluan.org

Làm tại Việt Nam, ngày 11 tháng Năm 2010.
Trân trọng
Hiệu Trưởng Đại học Nhân Quyền Việt Nam
Nhà văn lương tâm
Nguyễn Quang

Announcement

The establishment of the University of Human Rights of Viet Nam

On the occasion of  Vietnammese Human Rights Day, I solemnly proclaim the establishment of the University of Human Rights in Viet Nam. It is a model of the University outside the University in the Middle Ages when the rulers imposed political monopoly on the whole population.

 1. Purpose and Aim stated in the project.
 2. The University will be opened in December, in the United Nations Human Rights Day.
 3. In special situations in Vietnam, the founding board as well as Executive Committee will be only announced when the country is completely free and democratic.
 4. With the consensus of the founding members, the advocate of the project undertakes to be President of Vietnamese Human Rights University.
 5. The popular programs do not only aim at teritary level but also make compulsory human rights knowledge to all citizens, so there will be the human rights centers which are in accordance with the needs
 6. The policy of the university does not raise funds and donations, we just hope all Supporters enthusiastically contribute the articles relating to human rights education to turn the forum into a human rights cradle of all vietnamese families.
 7. Sincerely thank you for your showing interest in the serious degradation of current morality in Viet Nam. The dissemination of human rights is not only an essential issue to prosper morality of today, but also tomorrow and it is not for VietNam only, but for peoples.
 8. Especially thanks to Embassies in VietNam as well as the Organizations for Human Rights have enthusiastically welcomed the establishment of the University of Human Rights in VietNam.
 1. Please send all related posts to the following addresses:

vietluan100@gmail.com
vietluan@vietluan.org
http://vietluan.org

Viet Nam, May 11, 2010
Sincerely,
President of the University of Human Rights of Viet Nam
A writer of conscience
Nguyen Quang

_______________________

Dự án thành lập

Trường Đại Học Nhân Quyền Việt Nam

I – Tôn chỉ
Tôi học ít ở tù nhiều, nay thấy xã hội Việt Nam biến đổi ngày càng suy đồi về đạo đức, thấy lương tâm áy náy không tròn bổn phận làm người với Tổ Tiên nên mạo muội đứng ra chủ trương Đại học Nhân Quyền.

Đại học không nhằm lật đổ một chế độ nào, vì tự thân từ sự nhận thức sẽ biến đổi chính mình và toàn xã hội. Không ai muốn trên phạm vi quốc gia một chính phủ không do dân bầu, trên phạm vi cá nhân gia đình lâm vào cảnh bất hạnh: chồng chung vợ chạ, con cái đĩ điếm, giết người cướp của… Con người sinh ra ai cũng muốn được hạnh phúc, muốn được như vậy chúng ta phải tôn trọng hạnh phúc của người như của chính mình và vai trò của Đại học Nhân quyền như cây gậy mở đường.

Đại học sẽ có một vai trò rất lớn ngay hôm nay cũng như trong tương lai nhất là sau mỗi lần thay đổi chế độ, trên nền tảng nhân cách cá nhân tạo nên nhân cách quốc gia. Nên từ nền tảng những mô phỏng, Đại học sẽ giúp sớm ổn định xã hội công dân trong trật tự. Ước lắm thay và mong có sự chỉ dẫn của tất cả Quý vị quan tâm đến Việt Nam.

II – Mục đích
Đại học Nhân quyền theo mô hình mô phỏng qua online nhằm mục đích phổ cập rộng rãi quyền của con người đến mọi người dân trong nước nhất là giới học sinh, sinh viên. Đại học sẽ có nhiều khoa như một Đại học về nhân văn, nhưng trước mắt mở Khoa Nhân quyền học gồm nội dung:

 1. Nhân loại học: nghiên cứu về con người qua lịch sử để cùng nhau tôn trọng con người.
 2. Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền (10 December 1948)
 3. Công Ước Quốc Tế về những Quyền Dân Sự và Chính Trị (1966)
 4. Công Ước Quốc Tế về những Quyền Kinh Tế, Xã Hội, và Văn Hoá (1966
 5. Tôn giáo đối chiếu: tìm hiểu về Ki Tô giáo. Phật giáo, Hồi giáo để nhận ra con người quý giá biết chừng nào trong ơn Cứu độ.
 6. Luật đối chiếu giữa các quốc gia các dân tộc để biết mình biết người mà sống bao dung cùng đồng loại.
 7. Đóng góp vào sự phát triển liên tục sinh hoạt xã hội công dân  trong cộng đồng dân tộc VN trong cũng như ngoài nước; hỗ trợ việc gặp gỡ, đối thoại và hợp tác giữa các thế hệ khác nhau trong các cộng đồng người VN, giữa các cá nhân hoặc nhóm hoạt động văn hóa.
 8. Cổ võ sinh hoạt văn hóa trong các cộng đồng người Việt  trong ngoài nước
 9. Nghiên cứu và phổ biến các kiến thức về nhân quyền liên quan đến vùng văn hóa Đông-Nam-Á, đặc biệt của người VN.
 10. Phương pháp luận hiện đại: giúp phổ cập cách viết văn, suy luận, diễn đạt, tạo blog… mỗi cá nhân qua blog điện tử thể hiện nhân cách của chính mình, gia đình mình trong quan hệ xã hội như ‘một tổ ấm nhân quyền’ trước sự phát triển mạnh mẽ cũng như hủy diệt hết mọi giá trị từ internet

Tóm lại mục đích của Đại học bước đầu đào tạo trực tuyến với kiến thức về quyền của con người khi sinh ra như tự do ngôn luận, cư trú, đi lại… Không chỉ với các công dân nhưng với cả những thành phần lãnh đạo để nhằm mục đích gìn giữ phẩm giá cho chính mình và nhân dân. Các giáo trình sẽ phổ biến dưới dạng tín chỉ và mọi người đều có thể tham gia, những ai thông qua các tín chỉ sẽ được cấp bằng Cử nhân danh dự của Đại học Nhân quyền. Không ai cứu chúng ta bằng chính mỗi người hầu cứu gia đình trong sự tan vỡ trước sự đảo lộn mọi thứ trong một thế giới biến đổi nhanh thiên về bạo lực và đạo đức suy đồi.

III- Sinh hoạt

 1. Bảo đảm sự phát triển liên tục truyền thống văn hóa của người Việt nam.
 2. Tạo cơ hội gặp gỡ và hợp tác giữa các giáo sư, các nhà nghiên cứu và sinh hoạt văn hóa.
 3. Giúp sinh viên, chuyên viên trẻ VNHN tìm hiểu và học hỏi về văn hóa, văn minh, ngôn ngữ, lịch sử, địa lý, tôn giáo, nghệ thuật… của dân tộc mình, đồng thời cổ võ tinh thần dấn thân phục vụ cộng đồng, phát huy những phương cách hội nhập tốt đẹp.
 4. Nghiên cứu trong phạm vi nhân quyền:
  1. Văn minh, các định chế và sinh hoạt xã hội
  2. Các tôn giáo, triết học, tư tưởng Việt Nam
  3. Việt sử và địa lý
  4. Nghệ thuật
  5. Ngôn ngữ và văn chương
  6. Tâm lý học, xã hội học, hội nhập, sinh hoạt cộng đồng, phát triển nhân cách
 5. Xuất bản, phát hành các tài liệu nghiên cứu
  1. Tài liệu ấn loát
  2. Các cassettes audio và video, CD-ROM
  3. Các chương trình phát thanh và truyền hình Công Dân Giáo Dục.
  4. Xây dựng một tủ sách Đại Học Nhân Quyền
  5. Tổ chức Đại Học hàm thụ qua Internet
  6. Phối trí giảng dạy và học qua Internet
  7. Tuần lễ tập trung mỗi  năm( ghi danh, gặp gỡ sinh hoạt, giới thiệu giáo trình, thi ).
  8. Các cuộc hội thảo, triễn lãm, trình diễn nghệ thuật qua online.

IV- Điều hành
Đại học Nhân Quyền là một hình thức Đại học mô phỏng qua công nghệ tin học được điều hành theo những qui ước của các Công ty viễn thông liên quan.
a. Những hội viên tiên khởi xây dựng ĐHNQVN là thành viên sáng lập
b. Về mặt tài chánh, ĐHNQVN thực hiện đường lối tự lực tự cường.
c. Về quản trị: Cần bảo đảm sinh hoạt thường trực và liên tục với một phương thức tổ chức đơn giản  nhất từ công nghệ tin học.

Việt Nam, ngày 02 tháng 4 năm 2010
Chủ trương
Nhà văn lương tâm trong nước
Nguyễn Quang

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: