TỔNG NỔI DẬY DIỆT ĐÁM CSVN PHẢN QUỐC BÁN NƯỚC –

TỔNG NỔI DẬY DIỆT ĐÁM CSVN PHẢN QUỐC BÁN NƯỚC

Posted on  By VietPho.orgPosted in Thời Sụ

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 21.06.2018.

Chúng tôi đã nhiều lần viết rằng Tình trạng Chính trị Việt Nam hiện hành phải giải quyết bằng sức mạnh Quần chúng TỔNG NỔI DẬY, chứ không bằng những can thiệp hay dàn xếp quốc tế nào cả.

 Qua vụ Thủ Thiêm, chúng tôi thấy sự thù oán của quần chúng tiến dần sang PHẪN NỘ. Đảng cướp CSVN đã làm một sự sai lầm trong mưu mô tính toán : đưa ra vụ 3 đặc khu mà bất kỳ người Việt Nam nào cũng thấy đó là bán đất đai cho Tầu, kẻ thù truyền kiếp trong những ngàn năm Lịch sử Việt Nam. Đưa ra vụ nhậy cảm này trong lúc lòng PHẪN NỘ của quần chúng đang dâng cao. Ý chí ĐẤU TRANH ĐỂ SINH TỒN VÀ BẢO TỒN LÃNH THỔ nổ dậy mãnh liệt trong lòng mỗi con dân VN từ mọi giới và mọi tuổi. 

Thế là cuộc TỔNG NỔI DẬY bắt đầu từ khắp miền đất nước, từ Tri thức đến Nông dân, Công nhân mọi giới. Tôn giáo nhập cuộc cứu nguy Tổ quốc !

Trong Bài này, chúng tôi trình bầy những lãnh vực sau đây :

=>       Án Lệnh của Tổ Tiên cho kẻ phản quốc bán nước

=>       Diễn biến những cuộc TỔNG NỔI DẬY

=>       Nhập cuộc cứu nước của Tôn giáo

=>       Mục đích đấu tranh dứt khoát : Thi hành Án Lệnh của Tổ Tiên đối với quân phản quốc bán nước

 

Án Lệnh của Tổ Tiên cho kẻ phản quốc bán nước

 

Vua TRẦN NHÂN TÔN nói:

“Một tấc đất của tiền nhân để lại, cũng không được để lọt vào tay kẻ khác”.

 

Vua LÊ THÁNH TÔN:

“Một thước núi, một tấc đất của ta lẽ nào lại tự liệu vất bỏ được !  Kẻ nào dám đem một thước núi, một tấc đất của Tổ Tiên giống nòi để làm mồi cho giặc thì kẻ đó phải bị trừng trị nặng !”

 

Dân chúng thuộc lòng và truyền cho các Thế hệ rằng:

“Tội bán nước, Trời không tha, Đất không dung”

 

Đối với những kẻ vi phạm những điều các Vua Trần Nhân Tông, Lê Thánh Tông… nói trên đây, thì những kẻ ấy phải XỬ TRẢM và TRU DI TAMTỘC !

 

Diễn biến

những cuộc TỔNG NỔI DẬY

 

Từ khắp nơi trên toàn quốc, những cuộc Biểu Tình địa phương đồng loạt xẩy ra trong những ngày 09/10.06.2018 và 16/17.06.2018. Chúng tôi liệt kê những Links để quý vị vào xem diễn biến từng địa phương.

 

Những ngày 09/10.06.2018

 

Miền Tây

https://www.facebook.com/lagi.tenban.9465177/videos/190946748226113/

https://www.facebook.com/lagi.tenban.9465177/videos/190946748226113/?t=5

 

Sài Gòn

https://www.facebook.com/sea.wolf.98/videos/1772795879444768/

https://www.facebook.com/sea.wolf.98/videos/1772795879444768/?t=1288

https://www.facebook.com/cogaidolongvn/videos/10209955551160086/

https://www.facebook.com/cogaidolongvn/videos/10209955551160086/?t=0

https://www.facebook.com/cogaidolongvn/videos/10209955464277914/

https://www.facebook.com/cogaidolongvn/videos/10209955470598072/?t=2

https://www.facebook.com/cogaidolongvn/videos/10209955470598072/

https://www.facebook.com/494284507636279/videos/518434858554577/

https://www.facebook.com/494284507636279/videos/518434858554577/?t=2796

https://www.facebook.com/josmaiq/videos/10211834734440883/

https://www.facebook.com/josmaiq/videos/10211834734440883/?t=10378

https://www.facebook.com/anhtuan.newsman/videos/1276673802463910/

https://www.facebook.com/anhtuan.newsman/videos/1276673802463910/?t=5716

https://www.facebook.com/bydoanngocanh/videos/591646324526281/

https://www.facebook.com/bydoanngocanh/videos/591646324526281/?t=2

https://www.facebook.com/100013779185490/videos/409442902858346/

https://www.facebook.com/100013779185490/videos/409442902858346/?t=7215

https://www.facebook.com/sieu.cao.752/videos/668244150173478/

https://www.facebook.com/sieu.cao.752/videos/668244150173478/?t=8

https://www.facebook.com/sieu.cao.752/videos/668190393512187/

https://www.facebook.com/sieu.cao.752/videos/668190393512187/?t=4

https://www.facebook.com/sieu.cao.752/videos/668160096848550/

https://www.facebook.com/sieu.cao.752/videos/668160096848550/?t=10

https://www.facebook.com/sieu.cao.752/videos/668077960190097/

https://www.facebook.com/sieu.cao.752/videos/668077960190097/?t=28

 

Nhà Thờ Đức Bà (Sài gòn)

https://www.facebook.com/100023974190436/videos/218171565658648/

https://www.facebook.com/100023974190436/videos/218171565658648/?t=17

https://www.facebook.com/cogaidolongvn/videos/10209955137509745/

https://www.facebook.com/cogaidolongvn/videos/10209955137509745/?t=0

https://www.facebook.com/cogaidolongvn/videos/10209955138509770/

https://www.facebook.com/cogaidolongvn/videos/10209955138509770/?t=0

https://www.facebook.com/cogaidolongvn/videos/10209955139389792/

https://www.facebook.com/cogaidolongvn/videos/10209955139389792/?t=6

https://www.facebook.com/cogaidolongvn/videos/10209955138269764/

https://www.facebook.com/cogaidolongvn/videos/10209955138269764/?t=0

https://www.facebook.com/cogaidolongvn/videos/10209955056787727/

https://www.facebook.com/cogaidolongvn/videos/10209955056787727/?t=6

 

Tân Bình (Gia Định)

https://www.facebook.com/Phuc.Nguyen.681219/videos/1244222492381083/

https://www.facebook.com/Phuc.Nguyen.681219/videos/1244222492381083/?t=0

https://www.facebook.com/Phuc.Nguyen.681219/videos/1244225072380825/

https://www.facebook.com/Phuc.Nguyen.681219/videos/1244225072380825/?t=5

https://www.facebook.com/Phuc.Nguyen.681219/videos/1244226559047343/

https://www.facebook.com/Phuc.Nguyen.681219/videos/1244226559047343/?t=9

https://www.facebook.com/Phuc.Nguyen.681219/videos/1244231342380198/

https://www.facebook.com/Phuc.Nguyen.681219/videos/1244231342380198/?t=5

https://www.facebook.com/Phuc.Nguyen.681219/videos/1244290035707662/

https://www.facebook.com/Phuc.Nguyen.681219/videos/1244290035707662/?t=12

https://www.facebook.com/Phuc.Nguyen.681219/videos/1242151669254832/

https://www.facebook.com/Phuc.Nguyen.681219/videos/1242151669254832/?t=8

https://www.facebook.com/MGNVN22/videos/2093519930888079/

https://www.facebook.com/MGNVN22/videos/2093519930888079/?t=1133

https://www.facebook.com/100011340649701/videos/792807771107237/

https://www.facebook.com/100011340649701/videos/792807771107237/?t=4193

 

Tổng Nổi Dậy trên khắp Sài Gòn

https://www.facebook.com/emily.emily.45/videos/240477976709688/

https://www.facebook.com/emily.emily.45/videos/240477976709688/?t=10804

https://www.facebook.com/224524261478868/videos/224651564799471/

https://www.facebook.com/224524261478868/videos/224651564799471/?t=10951

 

Nha Trang

https://www.facebook.com/100008324985598/videos/2103114506642695/

https://www.facebook.com/100008324985598/videos/2103114506642695/?t=0

 

Đà Nẵng

https://www.facebook.com/100011284638173/videos/582590985460384/       

https://www.facebook.com/100011284638173/videos/582590985460384/?t=0

 

Hà Nội

https://www.facebook.com/CHTVVietnam/videos/453424175069657/

https://www.facebook.com/CHTVVietnam/videos/453424175069657/?t=0

https://www.facebook.com/100011284638173/videos/582590985460384/?t=0

https://www.facebook.com/thuybinh.nguyen.1/videos/1711880862233662/?t=10

https://www.facebook.com/thuybinh.nguyen.1/videos/1711880862233662/

 

Những ngày 16/17.06.2018

 

NGHỆ AN :

https://www.facebook.com/minhnhat.ta.71/videos/255522345004639/

https://www.facebook.com/minhnhat.ta.71/videos/255522345004639/

https://www.facebook.com/minhnhat.ta.71/videos/255522345004639/?t=7

 

HA TĨNH :

https://www.facebook.com/chinhtruc456/videos/2012188502380586/

https://www.facebook.com/chinhtruc456/videos/2012188502380586/?t=31

 

HÀ NỘI :

https://www.facebook.com/ngonluanxahoi/videos/2154396484588546/

https://www.facebook.com/ngonluanxahoi/videos/2154396484588546/?t=0

 

TÂY NINH :

https://www.facebook.com/100003352905851/videos/1679333218855092/

https://www.facebook.com/100003352905851/videos/1679333218855092/?t=32

 

HÀ NỘI :

https://www.facebook.com/david.lee.ad/videos/10209869718214653/

https://www.facebook.com/david.lee.ad/videos/10209869718214653/?t=69

 

SÀI GÒN :

https://www.facebook.com/BaoVem/videos/1708078729299983/

https://www.facebook.com/BaoVem/videos/1708078729299983/?t=31

 

SÀI GÒN (DÒNG CHÚA CỨU THẾ) :

https://www.facebook.com/tinmungchonguoingheo/videos/1746862938766456/

https://www.facebook.com/tinmungchonguoingheo/videos/1746862938766456/?t=80

 

MY THO, TIỀN GIANG :

https://www.facebook.com/lagi.tenban.9465177/videos/190946748226113/

https://www.facebook.com/lagi.tenban.9465177/videos/190946748226113/?t=98

 

MY THO CHO GAO :

https://www.facebook.com/toiacdangcongsanvietnam/videos/1708200355914871/

https://www.facebook.com/toiacdangcongsanvietnam/videos/1708200355914871/?t=35

 

Nhập cuộc cứu nước của các Tôn giáo

 

Các Tôn giáo không thể thờ ơ khi Tổ quốc lâm nguy. Chúng tôi nói đến một sự nhập cuộc minh nhiên tuyên bố và bằng thực tiễn tham dự cuộc TỔNG NỔI DẬY. Việc nhập cuộc này không phải chỉ là một bản THÔNG CÁO hình thức của một số Ủy Ban gọi là “Liên Tôn” cho xôm tụ, mà bằng HÀNH ĐỘNG của chính hàng Lãnh đạo thực sự của Tôn giáo.

 

Xin lấy ra đây việc Nhập cuộc thực sự của Công giáo

 

Hội đồng Giám mục Việt Nam

Ủy ban Công lý và Hòa bình

Ngày 8 tháng 6 năm 2018

 

THƯ NGỎ

 

Kính gửi: Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Quý vị Đại biểu Quốc hội

 

Trích yếu:V/v dự thảo Luật Đơn vị hành chánh-kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc

 

Kính thưa quý vị,

 

Chúng tôi được biết Quốc hội đang bàn thảo và sẽ biểu quyết thông qua dự thảo Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc (gọi tắt là Luật Đặc Khu) vào ngày 15/06/2018 tới đây. Dù dự luật này được soạn thảo với ý định tạo bước phát triển đột phá về hành chính và kinh tế trong việc thu hút nhiều hơn nữa vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, nhưng lại hàm chứa nhiều rủi ro và nguy cơ gây thiệt hại cho quyền lợi quốc gia, đặc biệt có thể xâm hại đến an ninh và chủ quyền quốc gia của Việt Nam.

 

Vì vậy, với trách nhiệm xã hội của mình và với sự trân trọng dành cho quý vị, sau khi cẩn trọng lắng nghe ý kiến đóng góp tâm huyết và khoa học của các nhà chuyên môn, và thấu hiểu nỗi lo lắng chung của đại đa số người dân, Ủy ban Công lý và Hòa bình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam kính đề nghị quý vị Đại biểu Quốc hội tôn trọng nguyện vọng của toàn dân và cân nhắc các lý do sau đây để hoãn thông qua Luật Đặc Khu trong kỳ họp Quốc hội lần này:

 

1. Mô hình đặc khu hành chính-kinh tế đã lỗi thời và không còn phù hợp với xu thế phát triển kinh tế hiện đại trên thế giới ngày nay, nhất là trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0, mà Chính phủ Việt Nam đã xác định là định hướng ưu tiên của nền kinh tế Việt Nam;

 

2. Những quy định ưu đãi quá lớn về thuế quan, thời gian thuê đất, ngành nghề kinh doanh, như được nêu trong Luật Đặc Khu, dường như chưa được nghiên cứu, phân tích và phản biện về chuyên môn một cách cẩn thận và rộng rãi, hầu có thể đánh giá đầy đủ hiệu quả kinh tế mang lại cho nền kinh tế quốc gia, trong khi chắc chắn chỉ mang lại lợi nhuận vượt trội cho giới đầu cơ nước ngoài và các nhóm lợi ích trong nước;

 

3. Về lâu dài, yếu tố quan trọng nhất của một môi trường đầu tư tốt và hấp dẫn giới đầu tư ngoại quốc trong phạm vi quốc gia chính là những chính sách kinh tế đúng đắn, nền tảng luật pháp chuẩn mực, bộ máy hành chính hiệu quả, và hệ thống tư pháp công minh, chứ không phải là các ưu đãi nhất thời tại một khu vực riêng biệt nào đó;

 

4. Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc đều là các vùng đất và vùng biển quan yếu về quân sự và quốc phòng, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh và chủ quyền quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh Trung Quốc thường xuyên tiến hành chính sách gây hấn trên Biển Đông, chiếm giữ hải đảo và ngang nhiên xây dựng các căn cứ quân sự áp sát bờ biển Việt Nam;

 

5. Nhiều năm gần đây sự thao túng và thâu tóm của các thương nhân, nhà thầu và nhà đầu tư Trung Quốc về thương mại, đấu thầu, đầu cơ, mua chui đất đai hàng loạt với diện tích lớn trên cả nước, cùng với sự tràn ngập công nhân Trung Quốc tại các khu công nghiệp, đã tạo nên nhiều vấn nạn kinh tế và xã hội nan giải cho các chính quyền địa phương ở khắp nơi, và chắc chắn sẽ lại tái diễn tại các đặc khu trong tương lai.

 

Chúng tôi thiết nghĩ để thông qua một dự luật quan trọng với ý định mang lại cuộc sống phồn vinh, hạnh phúc cho nhân dân, song lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc phòng và chủ quyền quốc gia như Luật Đặc Khu, cần thiết phải có sự tham gia đóng góp ý kiến của toàn dân. Do đó, dự luật nên được đưa ra thảo luận rộng rãi trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt cần được các nhà chuyên môn góp ý phản biện khoa học, và cuối cùng phải được thông qua bằng một cuộc trưng cầu ý dân theo luật định.

 

Chúng tôi xin chân thành cám ơn sự lắng nghe và hy vọng ở tinh thần cầu thị của quý vị Đại biểu Quốc hội và xin chúc quý vị dồi dào sức khoẻ.

 

Trân trọng kính chào,

 

Thay mặt Ủy ban Công lý và Hòa bình

Giám Mục Nguyễn Thái Hợp, Chủ tịch

Linh mục Lê Quốc Thăng, Thư ký

 

Mục đích đấu tranh dứt khoát :

Thi hành Án Lệnh của Tổ Tiên đối với quân phản quốc bán nước

 

Nhìn vào nội dung của những biểu ngữ của các đoàn biểu tình và nghe những khẩu hiệu hô to, thì ai cũng thấy cái Mục đích đơn giản và DỨT KHOÁT của cuộc TỔNG NỔI DẬY đi tới cùng thi hành Án Lệnh của Tổ Tiên là “CHÔN VÙI HẲN ĐÁM PHẢN QUỐC BÁN NƯỚC CSVN”

 

Việc bán nước này đã thấy từ thời Hồ Chí Minh/ Phạm Văn Đồng ký giấy nhường Biển, Đảo. Ngày nay Bộ Chính Trị ký Văn Bản chấp nhận cho Tầu thuê 3 Đặc Khu. Đó là công khai phản quốc. Đây là bản tự thú phản quốc bán nước, không có gì phải biện bạch thêm nữa đối với quần chúng Việt Nam !

 

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 21.06.2018

Web : http://VietTUDAN.net

Facebooks :  (1) Phuc Lien Nguyen

Chú thích : Một số người vì phe nhóm, đã cố tình viết lệch lạc về Lý Lịch của tôi, nên tôi xin phép cho ở đây cái Link Lý Lịch NGUYỄN PHÚC LIÊN như sau :

https://www.facebook.com/Nguyen-Phuc-Lien-LY-LICH-147901135967142/?pnref=lhc

https://www.facebook.com/Nguyen-Phuc-Lien-LY-LICH-147901135967142/

 Web : http://VietTUDAN.net

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: