Họp hạ đỉnh – ChuVươngMiện

Họp hạ đỉnh

Họp hạ đỉnh

Tam Quốc Chí ngoại truyện

Chuvươngmiện

 

*

Đây noí vào giưã thơì Đông Hán , nơi Ích Châu có một gia đình họ Tư Mã chuyên về nghề làm tương chao [ tiếng Hoa goị là lạc chíu chương ] sanh được một ngươì con trai , lấy nghề gia truyền mà đặt tên là Tư Mã Trọng Tương lầu thông kinh sử học một biết mươì , những sách cuả trăm nhà [ Bách Gia Chư Tử ] có nhiều cuốn không cần đọc cũng đã biết , có pho có cuốn chỉ cần nhìn qua cái bià sách là đã lầu thông trong trang ruột rồi , nhưng tiếc là thầy giáo chấm thi Cống Nghè hôì đó trình độ thấp quá , không có trình độ để đọc văn bài cuà Trọng Tương nên thi khoá nào là y như rằng trượt vỏ chuối khoa ấy , khi ở vào tuôì “ ngũ thập tri bất hoặc “ thì Tư Mã Trọng Tương vưà uống trà , vưà nhai phá xa để than trơì trách đất , vưà chán ngán vưà văng tục cho thơì thế vưà thương thân phận của mình , cũng ngay lúc đó thì du thần [ là những vị thần ở không đi lang thang nghe ngóng xem có ai chê ai chửi gì trơì đất để làm rắppo trình lên trơì hoặc trình xuống âm phủ , thế là Ngọc Hoàng Thượng Đế biết đựợc bèn sọan một ngự chiếu giao tận tay cho vua Thập Điện Diêm La là mơì cho bằng được hồn cuả Tư Mã Trọng Tương xuống địa phủ hoỉ xem tiên sinh muốn gì ? sau đó thì có cuộc họp giao ban giưã vua Thập Điện Diêm La và Tư Mã Trọng Tương , nghe đương sự noí sơ sơ về con đường hoan lộ và những bộ sách kinh thư đã đọc , bèn bỏ mũ bình thiên ra để trên bàn và quỳ mọp hai chân xuống đất lậy như tế sao , Tư Mã Trọng Tương để cho vua Thập Điện lậy moỉ cả hai tay moỉ cả hai chân mơí giả vờ đứng lên đỡ dậy không cho ngài lậy nưã , nhà vua ngôì vào ghế rôì hàn huyên vơí Tư Mã như sau :

-Chả dấu gì xính xáng , làm vua trên Trơì tức là Ngọc Hoàng Thượng Đế thì đa số đều có căn tu , và có trình độ văn hoá cao cỡ Sơ Học Yếu Lược   , ngoài ra còn có các vì Tiên Ông Tiên Bà tiên Cô tiên Cậu tốt nghiệp lớp ba trường làng giúp dật , hoặc có vấn đề gì sự cố khó khăn thì có Đức Phật Như Lai đứng ra cáng đáng giải quyết dùm , nên moị chuyện đều hanh thông , còn dươí điạ phủ A Tỳ  [ tức là Âm Phủ Luyện Ngục ] này thì tự quản lý lấy , thú thực vơí xính xáng noí ra thực đáng lấy làm xấu hổ , dươí này chỉ có năm hạng ngươì :

-1/ Giai cấp Đầu Trâu là binh tốt , thiên lôi sai đâu uýnh đó .

-2/ Giai cấp kế tiếp là Mặt Ngựa tương đương vơí chức Quản Đội , là cán bộ chính xử lý mọi chuyện hàng ngày ở dươí này .

-3/Giai cấp Phán Quan hay Phán Sự là chuyên lo về hồ sơ giấy tờ hành chánh , lý lịch trích ngang cuả các phạm tội nhân , góp ý vơí Diêm Vương để phá án .

-4/ Giai cấp Diêm Vương , ở dươí này có Chín Tầng Địa Ngục thì có chín vị Vương cai quản , môĩ vị một từng , còn một vị nưã thì giữ chức vụ uỷ vịên thường trực , xử lý ba cái chuyện ruôì bu , kiến đậu , là bổn Vương tào lao cố đế đây .

-5/ Là các phạm tội nhân tuỳ theo tội nặng hay nhẹ lần lượt qua các cưả ải , từng điạ ngục rôì sau đó được đưa đi ăn ăn cháo lú [ lạp chúc ] rôi đầu thai làm súc sanh nơi cõi thế để thiên hạ mần thịt .

Theo như lề lôí làm việc từ xưa cho tơí bây giờ tại Âm cảnh này , thì cứ ba năm mỗi ngươì tự động thăng lên một trật  ,thăng trật chứ không tăng lương  cứ chín năm thì chuyển nghạch , cứ hai mươi bấy năm là plafont cuả ngạch Phán Sự , ai muốn làm Diêm Vương thì đăng ký , ai muốn về hưu thì thôi , thành ra từ Ngưu Đầu  ,Mã Diện cho tơí Phán Quan , Diêm Vương thì một chữ bẻ làm đôi cũng không ai biết là chữ Tác hay chữ Tộ , vơí nưã dướí này không có Tivi , hay Báo Giấy hay báo Điện Tử và cũng chỉ cần phán một câu xanh dờn duy nhất “ cho phạm nhân đi đầu thai làm Trâu , Bò , Lừa , Ngựa , Heo ,Gà là xong……và cái con đường sắt tàu lửa một chiều duy nhất này chỉ có như thế ? ai làm Diêm Vương thì cũng đặng , nhưng sau thơì nhà đaị Tần và ba trăm năm nhà đaị Hán thì vấn đề lại không giản dị như trước nữa , hiện tại theo lịch số thì nhà Đông Hán còn 100 năm nưã mơí đứt đuôi con nòng nọc  , nhưng hiện tình Âm Phủ bây giờ rất là khó khăn chung , cho những súc sinh đi đầu thai lên dương thế là chuyện hết sức là dễ dàng .Nhưng những tinh tú , Những thiên tinh do Trơì hạ lệnh đầu thai xuống thế gian , làm Ông làm Cha thiên hạ , làm Vua làm Quan thì khi mãn kiếp tự động trở về ngôi , như sao Tử Vi , sao Văn Khúc , sao Vũ Khúc , nhưng hiện giờ kẹt ở Âm Phủ thì toàn là sao Quả Tạ , sao Quả Tú , sao Cô Thần , sao Các Đảng , những vì sao này toàn là sao Nhân Tạo do các thầy đồ kể chuyện , các Thuyết Thoại Nhân đẻ thêm ra trong những quán trà những khách sạn , thành ra hiện taị không biết phải xử lý cách nào ? mấy trăm năm nay ở đầy cả điạ ngục , quan không ra quan , thằng không ra thằng , cho đi đâù thai làm Trâu Chó thì anh nào anh nấy cũng biủ môi không thèm đi , ở lại thì chỉ còn cách là bốc đất bốc cứt đút vào mồm , vậy chuyện khó khăn chung này , giao phó hết cho xính xáng Tư Mã Trọng Tương muốn xử ra sao thì xử , muốn xét ra sao thì xét có nghĩa là muốn clear đi cái đám ác ôn côn đồ ăn hại này , càng sớm càng tốt để Âm phủ có mặt bằng mà làm chuyện khác . và sau này thì Ngọc Hoàng Thượng Đế sẽ đãi xính xáng Tư Mã Trọng Tương một triều đại mơí , ít ra thì trăm năm nhiều ra thì vài trăm năm ? còn tuỳ ?

 

*

Diêm Vương cho ngươì thu xếp nơi ăn chốn ở cho Tư Mã Trọng Tương rôì trân trọng noí với xính xáng :

-Chốn này là Âm Tào , không giống như trên trần thế vậy tiên sinh muốn ăn hay muốn uống gì thì cứ lấy bút vẽ vào giấy , goị là bánh vẽ , rồi cứ nhắm mắt lại tưởng tưởng mà thưởng thức , còn hồ sơ tài liệu cuả các đương sự thì đã cho ngừơì để sẵn trên mặt bàn , tiên sinh cứ từ từ mà đọc mà phán quyết . Sau sáu giờ đồng hồ thì một bản đáp án được soạn thảo như vầy :

-Tiền kiếp Hàn Tín hậu kiếp Tào Tháo .

-Tiền kiếp Anh Bố hậu kiếp Tôn Quyền .

-Tiền kiếp Bành Việt hậu kiếp Lưu Bị .

-Tiền kiếp Lưu Bang hậu kiếp Hán Hiến Đế .

-Tiền kiếp Lữ Hậu hậu kiếp Phục Hoàng Hậu .

-Tiền kiếp Thích Cơ hậu kiếp Cam phu nhân .

-Tiền kiếp Lưu Ẩn hậu kiếp Lưu Thiện .

-Tiền kiếp Hạng Võ hậu kiếp Quan Võ

-Tiền kiếp Phàn Khoái hậu kiếp Trương Phi .

-Tiền kiếp Kỷ Tín hậu kiếp Triệu Tử Long .

-Tiền kiếp Phạm Tăng hậu kiếp Lỗ Túc .

-Tiền kiếp Trương Lương hậu kiếp Tư Mã Thuỷ Kính -Tiền Kiếp Lịch Tự Cơ hậu kiếp Bàng Đức Công .

-Tiền kiếp Hạng Bá hậu kiếp Văn Xú .

-Tiền kiếp Ung Xỉ hậu kiếp Nhan Lương .

cùng bốn tướng ở mặt trận Ô Giang phản chủ cũ là Hạng Vương , làm tướng trấn năm aỉ để Quan Vũ đi qua chém cho bay đầu cả sáu ngươì , làm bài học cho đồ quân chó chết phản chủ .

-Tiền kiếp Khoái Việt [ Khoái Thông ] hậu kiếp Khổng Minh Gia Cát Lượng ngươì chủ trương thế chân vạc , chia ba thiên hạ .

-Tiền kiếp Hứa Phụ hậu kiếp Bàng Sĩ Nguyên , kiếp trước làm thầy bói , boí cho Hàn Tín sống đến 74 tuổỉ nhưng chỉ đến ba mươi bốn tuôỉ đã bị đứt phim , nên kiếp này Bàng Sĩ Nguyên sống thử đến năm 34 tuôì thì thác ? xem sống ba mươi bốn năm ? có gì khoái trá không ?

-Tiền kiếp Tư Mã Hân hậu kiếp Ngụy Diên [ tức Nguỵ Văn Trường ] .

-Tiền Kiếp Chương Hàm hậu kiếp lão tướng Hoàng Trung .

-Tiền kiếp Đinh Công có công giúp Lưu Bang nhưng bị Lưu Bang giết oan , nên hậu kiếp là Chu Du Đại Đô Đốc Đông Ngô .

-Tiền kiếp là Lữ Bố hậu kiếp là Khương bá Ứớc [ tức Khương Duy ] .

-Tiền kiếp là Tiêu Hà hậu kiếp là Dương Tu , vốn là bạn rất thân cuả Hàn Tín , nhưng khi Hàn Tín bị Hán Vương bắt ở Vân Mồng , và khi bị Lữ Hậu mang giết ở lầu chuông thì Tiêu Hà không mở mồm noí một lơì nào , nên đâù thai là Dương Tu vì một tô canh gà lẻo mép tự động ra lệnh rút quân làm tiết lộ quân cơ , Tào Tháo lệnh một đao chém ngọt đi đoong đơì thằng bạn bất nhân bất nghiã ?

Bản án tuyên đọc xong , các tinh tú , các đương sự ai hài lòng thì cấp kỳ nhận sự vụ lệnh đi đầu thai , ai không vừa ý thì có thể ở lại kỳ kèo trao đôỉ thêm một thơì gian nưã cho đến khi nào hài lòng thì mới thôi ? bản án thơì Tiền Hán [ tức Tây Hán ] đến đây là hoàn chỉnh đóng sổ , nếu có gì thắc mắc khiếu nại cần bổ sung thêm sẽ bổ sung vào phần sau cuả bản “ tu chính án “ .

 

 

chuvươngmiện

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: