Nhân Quyền qua vụ xử TS Cù Huy Hà Vũ

Nhân Quyền qua vụ xử TS Cù Huy Hà Vũ

Nguyễn Quang

Trong cuộc đấu tranh giành quyền lực với những người Cộng sản là đấu tranh giai cấp, giai cấp này tồn tại còn giai cấp kia hay những tầng lớp khác phải bị hủy diệt nếu không cùng quan điểm, nói rõ ra những ai không chịu nhường cho họ nắm chính quyền phải bị ‘tiêu thổ kháng chiến’ – giết sạch!

Trong cuộc hành trình nhân quyền là đấu tranh bảo vệ quyền sống cho tất cả những ai sinh ra làm người đều có cơ hội bình đẳng như nhau: ai cũng có quyền sống! Giết người dù bất cứ hình thức gì đều là tội ác!

Cho nên lấy cái phiến diện để xử cái toàn diện, lấy ông ác ra xử ông thiện, đó là một điều bá đạo hoàn toàn phi lý, do đó vụ án Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ sai ngay về triết lý, quan điểm, luật pháp phổ quát nhân loại cùng công nhận qua Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền 1948.

Quả thật, đến nay đầu thế kỷ 21, năm 2011, với các đảng viên CS và ngay chính các lãnh tụ CSVN vẫn xem hai chữ Nhân Quyền là những gì nguy hiểm đáng sợ, trong khi thực tế rất đơn giản đó là những gì chúng ta cần phổ biến cho mọi người dân hiểu rõ cuộc sống sẽ thăng hoa, nhân phẩm con người được tôn trọng khi tuân thủ luật pháp theo tinh thần của Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền năm 1948, Công ước Quốc tế về Quyền dân sự và chính trị năm 1966 mà chính những người CSVN đã ký kết khi gia nhập LHQ, nên vụ án Cù Huy Hà Vũ đáng là vụ xử Nhà nước CSVN vi phạm quyền con người, vi phạm ngay chính những điều đã ký kết, hệ lụy lâu dài trong dân tộc, đây là việc làm có tội rất lớn với lịch sử vì đã bịt mồm bịt miệng nhân dân khiến hàng triệu triệu người không biết họ đang có Quyền Con Người ! Trong chế độ CS đụng đến các từ này có thể ở tù và nhiều người đã bị tù rục xương và chết rũ trong tù chỉ vì đơn giản nêu lên những quyền cơ bản của con người!

Cho nên mục tiêu của giáo dục con người phải nhằm thúc đẩy sự tôn trọng các quyền cơ bản của con người… xây dựng Nền văn hóa Nhân Quyền cho Dân Tộc Việt Nam đồng hành cùng nhân loại trên toàn hành tinh, chính là góp phần quan trọng nhất cho các thế hệ hôm nay và mai sau – Theo Điều 26 của Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền.

Quyền con người đều bình đẳng khi sinh ra, bởi họ là con người và quyền đó được công nhận trên phạm vi toàn cầu, theo định nghĩa của Cao Ủy Nhân Quyền LHQ: “Quyền con người là những bảo đảm pháp lý toàn cầu có tác dụng bảo vệ các cá nhân và các nhóm chống lại những hành động hoặc sự bỏ mặc mà làm tổn hại đến nhân phẩm, những sự cho phép và tự do cơ bản của con người”.

Như vậy quyền con người là quyền tự nhiên mà những người CS đã chà đạp khi nhân danh đấu tranh giai cấp! Thượng Đế đã cho con người có quyền bẫm sinh này và không một Nhà nước, đảng phái nào có quyền nhân danh về bất cứ điều gì để khước từ, ngăn chặn, chà đạp!

Nhà nước chỉ là Khế ước xã hội giữa các công dân bầu lên những người điều hành để bảo vệ các quyền tự nhiên của con người chứ không phải để ban phát hay tước đoạt quyền bẫm sinh của công dân. Đây trở thành quyền pháp lý giữa công dân và nhà nước trong một xã hội dân sự được tôn trọng trên nền tảng bất khả phân cũng như hạn chế bất cứ một phần hay toàn bộ các quyền cơ bản của con người!

Theo Công Ước Quốc Tế về các quyền chính trị, dân sự năm 1966: Các nước có nghĩa vụ tôn trọng, không can thiệp vào việc cá nhân hưởng thụ Quyền con người. Nhà nước phải ngăn chặn và phòng ngừa sự vi phạm quyền con người của các bên thứ ba. Nhà nước phải chủ động thực hiện các kế hoạch bảo đảm cho mọi công dân có thể hưởng thụ cao nhất quyền con người.

Một khi Nhà nước không còn  chu toàn trách nhiệm cùng qui hướng phục vụ cho một bè nhóm đảng trị ngày càng tha hóa, tất nhiên các công dân trong đó có Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đứng lên nói lên tiếng nói lương tri cho ‘Công lý, Dân chủ và Nhân quyền ở Việt Nam’.*

-Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ  không tham gia một tổ chức đảng phái nào, ông chỉ hành xử theo lương tâm của một người trí thức khoa bảng tầm cỡ: Tiến sĩ Luật tại Đại học Sorbonne và Dự bị Tiến sĩ Văn chương!

Trong quá trình tố tụng theo lời một Luật sư bào chữa: ‘Đó là tôi hỏi rất rõ về việc khám xét hành chính tại khách sạn Mạch Lâm, nơi ở của anh, anh thuê phòng ngủ ở đó, có lệnh hay không.

Anh trả lời ‘không’.

Thu giữ tài sản, đồ dùng của anh có lệnh không – ‘không’.

Và việc giữ anh 17 tiếng đồng hồ đó có lệnh giữa người về thủ tục hành chính không – cũng trả lời ‘không’.

Quả là nhà nước đã dùng sức mạnh để cưỡng bức buộc tôi và bắt giam cùng tịch thu tài sản công dân vô nguyên cớ làm tổn thương và xâm hại quyền được sống, quyền tự do và sinh mệnh chính trị của cá nhân. Trong các nước văn minh ngày nay không còn mấy Nhà nước hành xử với nhân dân như thế, nhà nước chỉ thật sự là pháp quyền khi các tổ chức xã hội dân sự được tôn trọng triệt để ngày càng phổ biến, trong khi với các chế độ độc tài ‘cái bụng cùng chiếc ghế của các bạo chúa ngày càng phình to’ trong khi vai trò của các tổ chức xã hội công dân co lại hay không còn, đồng thời với các quyền cơ bản của công dân biến mất!

Từ độc đảng, độc quyền dẫn đến cái tôi độc tài của các lãnh tụ CSVN muốn làm gì thời làm bất chấp sự tự trọng với chính mình hà tất bàn đến chuyện tôn trọng người khác! Đối lại người dân không còn có quyền gì nhất là các giá trị tinh thần cao cả thiêng liêng như tự do tôn giáo, quyền yêu nước, yêu dân tộc của mình mà không phương hại đến tha nhân!

Điều đáng sợ nhất của con người đó là lẽ phải, theo cổ luật La Mã những gì – ni affirmative, ni negative, ngay tại tòa khi các Luật sư bào chữa yêu cầu tòa đưa ra bằng chứng buộc tội ‘‘Các tài liệu đã có trong hồ sơ vụ án hoặc mới đưa ra khi xét xử đều phải được công bố tại phiên tòa.” Thế nhưng, không thẩm phán hay công tố nào chịu nêu ra trước một phiên tòa gọi là ‘công khai’, nhưng chỉ có phép mới cho vào! Không có lý chứng gì cả để đi buộc tội một công dân yêu nước, đúng là một phiên tòa đáng ghi vào lịch sử : Phiên tòa để xử một Nhà nước vi phạm nhân quyền!

-Chiếu theo nội dung được khẳng định và cụ thể hóa bằng điều 19, 20 của Công ước quốc tế về các quyền chính trị, dân sự (1966) quy định (Việt Nam tham gia Công ước này năm 1982):

– Điều 19:

(Khoản 1) Mọi người đều có quyền giữ quan điểm của mình mà không bị ai can thiệp.

(Khoản 2) Mọi người có quyền tự do ngôn luận. Quyền này bao gồm tự do tìm kiếm, tiếp nhận và truyền đạt mọi thông tin, ý kiến, không phân biệt lĩnh vực, hình thức tuyên truyền bằng miệng, bằng bản viết, bản in hoặc dưới hình thức nghệ thuật, thông qua bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào tùy theo sự lựa chọn của họ.

(Khoản 3) Quyền này có thể phải chịu một số hạn chế nhất định được quy định trong pháp luật và cần thiết để: a) Tôn trọng các quyền hoặc uy tín của người khác và; b) để bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng, sự bình yên hoặc đạo đức xã hội.

– Điều 20: Mọi hình thức tuyên truyền cho chiến tranh, mọi chủ trương gây hằn thù dân tộc, chủng tộc hoặc tôn giáo để kích động sự phân biệt đối xử về chủng tộc, sự thù địch hoặc bạo lực đều phải bị pháp luật nghiêm cấm.

Vậy xét theo Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền năm 1948, Công ước Quốc tế về Quyền dân sự và chính trị năm 1966, nay qua vụ án Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, đây là bước đầu để thiết lập ngay hồ sơ đệ trình ra trước Ủy Ban Nhân Quyền LHQ, ra Tòa Án Quốc Tế để xét xử sự vi phạm nhân quyền của Nhà nước CS Việt Nam, qua sự phán đoán công minh của Cộng Đồng Quốc Tế buộc Nhà cầm quyền CSVN phải trả thẩm quyền lại cho người dân Việt Nam, hầu tránh bớt những đau thương mất mát nhưng đến thời điểm bắt buộc phải xảy ra như trào lưu Tự Do, Dân Chủ đang diễn biến không ngừng thật mạnh mẽ tại Bắc Phi và Trung Đông!

Nguyễn Quang

Comments
One Response to “Nhân Quyền qua vụ xử TS Cù Huy Hà Vũ”
  1. Nguyen Doi Trong nói:

    Đã sai lầm từ gốc, thì quyền lực đang có của nhà cầm quyền không chính đáng, tất phải dở trò hèn hóa dân ta, mới mong được tồn tại. Như cái chỉ thị ” cầm tay chỉ việc ” cho những người cầm bút của Ban Tuyên Giáo & Bộ Thông Tin vừa qua đã chứng tọ họ rất tự tin vì biết còn lắm bồi bút.
    Ôi, những người cầm bút, sao để họ nhục mạ đến thế, trong gần thế kỷ nay rồi! Quí vị sợ mất nồi cơm ư? – Chả thà về vườn. Không có vườn ư? – Vào hội bán vé số vậy, chúng ta sẽ chọn thương hiệu Nhân Quyền, in lên áo rõ to, nghênh ngang khắp phố phường, xuống đường vì quyền lợi dân tộc, vì quyền cơ bản của con người.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: