Mục đích

Sau 30 năm tan rã, lưu lạc, nơi đây có thể “tập họp” những người đã một thời xây dựng Quãng Ngãi Nghĩa Thục (QNNT), những giáo sư dạy QNNT, những học sinh QNNT, những người ủng hộ, những người đồng quan điểm QNNT: “Đứng ngoài tôn giáo, đảng phái chính trị, chú tâm vào mục đích giáo dục trẻ em Việt Nam nghèo khổ thất học, thành con người thật sự hữu ích cho dân tộc.”

Tôi hy vọng đây là khu vườn vẫn còn có hoa có lá, nơi gặp gỡ tâm tình của những tâm hồn còn sôi nổi…

Nguyễn Liệu

%d người thích bài này: