Một giải Pháp cho Việt Nam – Phỏng vấn Giáo sư Vũ Quốc Thúc

Một giải Pháp cho Việt Nam – Phỏng vấn Giáo sư Vũ Quốc Thúc Giáo sư Vũ Quốc Thúc, cựu Khoa Trưởng Trường Luật Sài Gòn, cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Việt nam Cộng hòa, cựu Giáo sư Đại Học Paris XII, là người từng nắm nhiều chức vụ quan trọng trong nền … Tiếp tục đọc

Hại muôn đời giáo sư Vũ Quốc Thúc

Hại   muôn   đời    Gs Vũ Quốc Thúc, Pháp ” Làm thầy thuốc sai lầm có thể hại một mạng ngườiLàm chính trị sai lầm có thể hại một thế hệ  Làm văn hóa sai lầm có thể hại muôn đời .”   Lão Tử Trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài BBC ngay … Tiếp tục đọc