Tuyên Cáo Phản Đối Thỏa Hiệp Việt Trung Liên Quan Đến Biển Đông Ngày 11/10/2011 tại Bắc Kinh.

Tuyên Cáo Phản Đối Thỏa Hiệp Việt Trung Liên Quan Đến Biển Đông Ngày 11/10/2011 tại Bắc Kinh. Hội Nghiên Cứu Sử Học Việt Nam tại Âu Châu Vietnamese historical Researcher Association in Europe (Danh xưng cũ là Nhóm Nghiên Cứu Lịch Sử Việt Nam và Tinh Thần Trúc Lâm Yên Tử tại Âu Châu) … Tiếp tục đọc

Khai Bút Đầu Năm Tân Mão 2011 – Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc

Khai Bút Đầu Năm Tân Mão 2011   Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc Vũ trụ tuần hoàn Châu nhi phục thỉ Trời đất xoay vần, kết thúc rồi lại bắt đầu, đó là quy luật của tự nhiên. Giữa đêm trừ tịch của Canh Dần sang Tân Mão, sau khi đã cung tiễn năm … Tiếp tục đọc