Một kỳ tác thi ca: Thơ Phạm Ngọc Thái – Lời bình Anh Trần

Một kỳ tác thi ca:                       Thơ Phạm Ngọc Thái – Lời bình Anh Trần                                                  Nhà thơ Phạm Ngọc Thái          XEM TRANH BÁN LOÃ THỂ                                   Tưởng nhớ bài thơ “Tranh loã thể” nổi tiếng                          … Tiếp tục đọc