Thanh Tâm Tuyền: Đêm Thơ Vũ Hoàng Chương

Thanh Tâm Tuyền: Đêm Thơ Vũ Hoàng Chương Đoạn văn dưới đây là phần chính bài nói chuyện của nhà thơ Thanh Tâm Tuyền trong Đêm Thơ Vũ Hoàng Chương ngày 16-1-1975 tại phòng trà Khánh Ly, đường Tự Do, Sàigòn.Sự hiện diện của các bạn cùng chúng tôi hôm nay là một cuộc tôn … Tiếp tục đọc

Liên những bài thơ tình thời chia cắt thơ Thanh Tâm Tuyền

Liên những bài thơ tình thời chia cắt Tác giả: Thanh Tâm Tuyền   I Sự em có mặt cần thiết như những sớm mai (nếu đời người không có những sớm mai) anh trở dậy đọc thơ Nguyễn Du những câu lục bát buồn rưng rưng cuối đường của một ngày chợt anh muốn … Tiếp tục đọc