Bên Kia Sông – Lê Vinh Thiều

Bên Kia Sông Tác giả: Lê Vinh Thiều(Dưới đây là một bài thơ cuả anh Lê vinh Thiều (Quảng ngãi). Năm 1979, anh còn đang ở trong trại Học tập Kim sơn (Bình định). Có ai đó nhắn vào cái tin thất thiệt: Bùi Giáng… chết rồi.  Anh Thiều bèn làm thơ .  Năm 1988. Anh … Tiếp tục đọc

Về làng kể chuyện hồi xưa. Thơ Phạm Huệ

Về làng kể chuyện hồi xưa. Chú không về làng mình được ‘Năm Thìn, năm Lụt Sáu tư ‘ Năm nay chú về lại được Thì đà thất thập tuần dư… Ba mày, ông mày chú biết Từ hồi chú mới lên năm Mỗi ngày phải qua Đò Biển Ngó về phía Cửa mù tăm. … Tiếp tục đọc

Hiếu Kinh Diễn âm Dịch nghĩa Phạm Huệ

Hiếu Kinh  Diễn âm Dịch nghĩa Phạm Huệ   Diễn âm :  Thánh trị                        Chương đệ cữu Tăng tử viết : Cảm vấn thánh nhân chi đức vô dĩ gia ư hiếu hồ Tử viết : Thiên địa chi tính, tính , nhân vi quí. Nhân chi hạnh mạc đại ư hiếu . Hiếu mạc … Tiếp tục đọc

Hiếu Kinh – Diễn âm Dịch nghĩa Phạm Huệ

Hiếu Kinh –  Diễn âm Dịch nghĩa Phạm Huệ   Diễn âm : hiếu trị                      chương Đệ Bát Tử viết : Tích giả Minh vương chi dĩ hiếu trị thiên hạ dã. Bất cả di tiểu quốc chi thần nhi huống ư Công Hầu Bá Tử Nam hồ. Cố đắc vạn quốc chi hoan tâm  … Tiếp tục đọc

Hiếu Kinh – Diễn âm, Dịch nghĩa Phạm Huệ

Hiếu Kinh – Diễn âm, Dịch nghĩa Phạm Huệ   Diễn âm:    Thứ nhân                    Chương đệ Lục Dụng thiên chi đạo, phân địa chi lợi, cẩn than tiết dụng, dĩ dưỡng phụ mẫu. Thủ thứ nhân chi Hiếu dã. Cố tự Thiên tử dĩ chí ư thứ nhân, Hiếu vô chung thủy vô quán bất … Tiếp tục đọc

Hiếu Kinh – Diễm âm Dịch nghĩa Phạm Huệ

Hiếu Kinh – Diễm âm Dịch nghĩa Phạm Huệ Diễn âm :  Khanh đại phu                       chương đệ Tứ Phi tiên vương chi pháp phục bất cảm phục. Phi tiên vương chi pháp ngôn bất cảm đạo. Phi tiên vương chi đức hạnh bất cảm hành. Thị cố phi pháp bẩy ngôn phi đạo bất hành. … Tiếp tục đọc

Hiếu Kinh – Diễn âm và Dịch nghĩa Phạm Huệ

Hiếu Kinh – Diễn âm và Dịch nghĩa Phạm Huệ Diễn âm                             Thiên tử                  Chương đệ nhị Tử  viết : Ái than giả bất cảm ố ư nhân, Kính than giả bất cảm mạn ư nhân. Ái kính tận ư sự than, nhĩ Đức Hiếu gia ư bách tính , hình ư tứ hải. Cái … Tiếp tục đọc

HIẾU KINH – Diễn âm, dịch nghĩa , Phạm Huệ

HIẾU KINH Diễm âm  :                                    Khai Tông Minh Nghĩa                                       Chương đệ nhất Trọng ni cư, Tăng tử thị. Tử viết : Tiên vương  Hữu Chí Đức , yêu đạo, dĩ huấn ( thuận ) Thiên hạ dân dụng hoà- mục-Thượng hạ vô oán. Nhữ tri chi hồ ? Tăng tử tị tich viết : … Tiếp tục đọc

HIẾU KINH – Diễn âm và dịch nghĩa Phạm Huệ

Cuối năm âm lịch, ngày giỗ của cố giáo sư Phạm Huệ, chúng tôi đăng bài này để tưởng nhớ đến người bạn đã ra đi.   Hiếu  Kinh Diễn âm và dịch nghĩa Phạm Huệ Lời Bạt : Bà ngoại tôi  mãn phần năm 1935. Bấy giờ mẹ tôi đang nằm bếp dối, và không về thọ tang được. Ông … Tiếp tục đọc

Về làng kể chuyện hồi xưa thơ Phạm Huệ

Về làng kể chuyện hồi xưa. Chú không về làng mình được ‘Năm Thìn, năm Lụt Sáu tư ‘ Năm nay chú về lại được Thì đà thất thập tuần dư… Ba mày, ông mày chú biết Từ hồi chú mới lên năm Mỗi ngày phải qua Đò Biển Ngó về phía Cửa mù tăm. … Tiếp tục đọc