Thạch tin trong ruột một người truyện ngắn Nguyễn Tuân ( 1910-87 )

Từ cái chuyến đi chơi hội Đèn mùa Xuân năm ấy và đánh Tổ Tôm Người (*) ở làng Nguyệt Tường – về , là cậu Bảy đau nặng. Bệnh lạ quá. Động ăn chút gì vào là thổ ra hết. Thuốc, đến chén này là chén thứ bốn mươi hai — tính đến cụ … Tiếp tục đọc

CÁI CÀ VÁT ĐEN truyện ngắn Nguyễn Tuân

CÁI CÀ VÁT ĐEN Tặng Đoàn Phú Tứ Từ bỏ cái áo the thâm quốc phục, đổi sang ăn mặc tây, trong phục sức mới, Nguyễn khổ bận nhất về chiếc cà vát tết múi ở cổ! Tiền sắm cà vát, chàng quăng ra kể cũng đã nhiều lắm. Mua cứ hàng hộp. Xa xỉ. … Tiếp tục đọc

NHÀ NGUYỄN truyện ngắn của Nguyễn Tuân

NHÀ NGUYỄN Tặng Nguyên và Thống I – Ê, ê, Nguyễn, Nguyễn. Cái xe tay dừng lại. Một người xuống xe, mặt ngơ ngác, tay ôm một chiếc cặp da phồng. Cái người vừa gọi giật giọng ấy lại nói tiếp: – Lâu nay mất mặt ông bạn hiền. Chúng nó đồn rầm lên là … Tiếp tục đọc

CHÉN RƯỢU VĨNH BIỆT bài của Nguyễn Tuân

CHÉN RƯỢU VĨNH BIỆT   Nguyễn Tuân Cữ thượng tuần tháng tư năm nay, tôi có chút việc phải về làng Mọc. Tôi nghĩ ngay đến việc ghé thăm ông Tản Đà. Từ chỗ ông ở đến làng Mọc tôi, cách nhau độ năm trăm thước. Sẵn có bó đóm diêm gỗ bồ đề, tôi … Tiếp tục đọc