Bi kịch của kẻ sĩ giữa đám bần nông

Bi kịch của kẻ sĩ giữa đám bần nông NguyenQuangLap: Hi hi… hay là bi kịch của đám bần nông khoác áo kẻ sĩ? Tôi hầu như không ca ngợi hay khen ai ở chế độ xã hội chủ nghĩa này, đặc biệt là những quan lại triều đình hiện nay. Tôi biết ông Nguyễn Thiện … Tiếp tục đọc

XÓM GÁI HOANG 5 Truyện ngắn Nguyễn Quang Lập

XÓM GÁI HOANG 5 Truyện ngắn Minh họa của Đỗ Đức             Mụ Cà nói giải nó lên huyện đội ngay, chị đóc Xấu nói cho nó tắm rửa ăn uống đã chị, tội. Chị Mai gật gật đầu nói dá da.    Mụ Cà dắt thằng Mỹ đến cái giếng đất rộng bằng cái nong, sâu … Tiếp tục đọc