PHONG TRÀO QUẦN CHÚNG NỔI DẬY ĐÃ BẮT ĐẦU Ở VIỆT NAM

  PHONG TRÀO QUẦN CHÚNG NỔI DẬY ĐÃ BẮT ĐẦU Ở VIỆT NAM   Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế Geneva, 26.09.2013 Web: http://VietTUDAN.net   Chúng tôi tóm tắt những Phong trào NỔI DẬY đã bắt đầu ở Việt Nam để Người Việt xa Quê Hương nắm vững ba điều: (i)      Chủ … Tiếp tục đọc

Ý CHÍ CÁCH MẠNG CỦA DÂN TỘC Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Ý CHÍ CÁCH MẠNG CỦA DÂN TỘC   Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế Geneva, 23.08.2013 http://VietTUDAN.net   CHÚ THÍCH 23.08.2013: Khi lên khuôn cuốn Sách CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP 2013: ĐƯỜNG TIẾN VỮNG CHẮC viết trong Chủ đề:PHONG TRÀO QUẦN CHÚNG ĐẤU TRANH ĐÒI MỘT HIẾN PHÁP MỚI, chúng tôi mới … Tiếp tục đọc

MỸ & G8 BUỘC PHẢI HỖ TRỢ VIỆC TRUY TÌM TÀI SẢN ĂN CƯỚP BỞI LÃNH ĐẠO CSVN

MỸ & G8 BUỘC PHẢI HỖ TRỢ VIỆC TRUY TÌM TÀI SẢN ĂN CƯỚP BỞI LÃNH ĐẠO CSVN   Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế Geneva, 27.06.2013 Web: http://viettudan.net/   CHÚ THÍCH:    Truy tìm TÊN & TÀI SẢN của các lãnh đạo CSVN tham nhũng và chuyển tiền cất giấu tại … Tiếp tục đọc

MỸ & G8 BUỘC PHẢI HỖ TRỢ VIỆC TRUY TÌM TÀI SẢN ĂN CƯỚP BỞI LÃNH ĐẠO CSVN Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

MỸ & G8 BUỘC PHẢI HỖ TRỢ VIỆC TRUY TÌM TÀI SẢN ĂN CƯỚP BỞI LÃNH ĐẠO CSVN   Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế Geneva, 27.06.2013 Web: http://viettudan.net/   CHÚ THÍCH:    Truy tìm TÊN & TÀI SẢN của các lãnh đạo CSVN tham nhũng và chuyển tiền cất giấu tại … Tiếp tục đọc

CSVN IN TIỀN CHO VÀO LƯU HÀNH ĂN CƯỚP TIẾT KIỆM CỦA DÂN

CSVN IN TIỀN CHO VÀO LƯU HÀNH ĂN CƯỚP TIẾT KIỆM CỦA DÂN   Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế Geneva, 09.05.2013 Web: http://VietTUDAN.net   Nhân bản tin ngày 13.09.2012 về việc Nguyễn Tấn Dũng cho in thêm  tiền Việt Nam tương đương với 5 tỉ  đo-la tung vào lưu hành tiền … Tiếp tục đọc

NHÂN BÀI BÁO TRÊN NEW YORK TIMES: HÃY NÓI VỀ CÔNG LÝ, ĐỪNG ĐẠO ĐỨC GIẢ Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

NHÂN BÀI BÁO TRÊN NEW YORK TIMES: HÃY NÓI VỀ CÔNG LÝ, ĐỪNG ĐẠO ĐỨC GIẢ   Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế Geneva, 02.05.2013 Web: http://VietTUDAN.net   Gần kề NGÀY QUỐC HẬN 30/4 NĂM NAY, hai thông tin làm chúng tôi quan tâm đặc biệt và coi là thời sự quan … Tiếp tục đọc

TINH THẦN QUỐC HẬN: TRƯNG VƯƠNG LẤY HẬN NƯỚC THÙ NHÀ LÀM NÊN LỊCH SỬ Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

TINH THẦN QUỐC HẬN: TRƯNG VƯƠNG LẤY HẬN NƯỚC THÙ NHÀ LÀM NÊN LỊCH SỬ   Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế Geneva, 25.04.2013 Web: http://VietTUDAN.net   Cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP đang được quần chúng hóa mạnh và được sự tham gia cho đến hôm nay 25.04.2013 với con số ký … Tiếp tục đọc

TỦ SÁCH ĐẤU TRANH VietTUDAN

TỦ SÁCH ĐẤU TRANH  VietTUDAN XUẤT BẢN: Nhà Xuất Bản DAY & NIGHT, Ventura, California, USA Liên lạc: NGUYỄN QUANG HIỆP, Giáo sư Triết lý/ Chính trị 1219 Saviers Rd., OXNARD, CA.93033, USA Tel: (805) 486-1815. Fax (805) 486-3168   Lịch sử: 1)             NGUYỄN PHÚC LIÊN & NGUYỄN QUANG HIỆP: LỊCH SỬ KHÁNG CHIẾN VIỆT … Tiếp tục đọc

CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP NHẤT THIẾT ĐÒI BỎ ĐIỀU 4 Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP NHẤT THIẾT ĐÒI BỎ ĐIỀU 4 Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế Geneva, 05.03.13 Web: http://VietTUDAN.net   Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Sinh Hùng phải lo sợ và phát biểu ra những điều bất nhất và vô lý trước cao trào CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP đang nổi dậy mạnh … Tiếp tục đọc

ĐIỀU 4: NGHỊCH LÝ NGUYÊN TẮC & LOẠN QUYỀN THỰC TẾ Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

ĐIỀU 4: NGHỊCH LÝ NGUYÊN TẮC & LOẠN QUYỀN THỰC TẾ Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế Geneva, 06.03.13 Web: http://VietTUDAN.net          Đọc kỹ LÁ THƯ góp ý của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam về Hiến Pháp, chúng tôi thấy nổi bật lên những điểm sau đây: (i) nghịch lý nguyên … Tiếp tục đọc