CẢM NGHĨ về người Việt Nam – Nguyễn Ngọc Hoạt

CẢM NGHĨ Nguyễn Ngọc Hoạt Người mình rất chú trọng về văn hóa, nhưng chưa nghĩ tới kỹ thuật (technology), sáng tạo (invention), và bằng lòng với “số phận” (tri túc tiện túc đãi túc hà thời túc, Lão Tử..) “Triết học” Tầu, cũng giống như Pháp: Chia để trị (Bắc Trung Nam),  Khổng Tử: Trên … Tiếp tục đọc

SPOON BRIDGE – MINNEAPOLIS, MN. – HÌNH NGUYỄN NGỌC HOẠT

Hình Nghệ Thuật Nguyễn Ngọc Hoạt

Kỷ niệm ngày Cựu Chiến Binh