Khu vực kinh tế tư nhân (2)

Khu vực kinh tế tư nhân (2) Nguyễn Mạnh HùngThứ Hai, 22 tháng 11 2010 Hình: photos.com Khu vực kinh tế này rất năng động về mặt tạo ra công ăn việc làm cho một xã hội thặng dư lực lượng lao động như trường hợp những nước đang phát triển. 3- Đóng góp công … Tiếp tục đọc

Khu vực kinh tế tư nhân (1)

Khu vực kinh tế tư nhân (1) Nguyễn Mạnh HùngThứ Ba, 16 tháng 11 2010 Loạt 3 bài về khu vực kinh tế tư nhân (KTTN) chứng minh tính năng động, sự hiệu quả, đóng góp đáng kể vào ngân sách nhà nước và cán cân thương mại của những doanh nghiệp ngoài quốc doanh, … Tiếp tục đọc

Lao Động: những vấn đề Việt Nam phải đối mặt

Lao Động: những vấn đề Việt Nam phải đối mặt Nguyễn Mạnh HùngThứ Tư, 10 tháng 11 2010   Hình: AFP Công nhân Trung Quốc lắp ráp linh kiện điện tử tại nhà máy Foxconn ở Quảng Đông Đình công tự phát vào tháng 5-6/2010 vừa qua trong những công xưởng lắp ráp xe Honda, … Tiếp tục đọc

Quyền sở hữu, một vấn đề hàng đầu

Quyền sở hữu, một vấn đề hàng đầu Nguyễn Mạnh HùngThứ Năm, 04 tháng 11 2010 Hình: photos.com Dưới tiêu đề “Những định hướng bổ sung, phát triển Cương lĩnh 1991” nhằm sửa soạn dư luận cho Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, … Tiếp tục đọc

Tranh chấp hối suất Mỹ-Trung Quốc (2)

Tranh chấp hối suất Mỹ-Trung Quốc (2) Nguyễn Mạnh HùngThứ Sáu, 22 tháng 10 2010   Hình: America.gov Liệu tranh chấp hối suất có thể dẫn đến một cuộc chiến thương mại qua hệ thống thuế xuất-nhập không? Cứ một món hàng bán từ nhà máy sản xuất ở Trung Quốc ra trị giá một … Tiếp tục đọc